Proff
Proff
Annonce
Annonce

KBF Holding ApS

CVR-nr38712381
AdresseSkivevej 28, 7451 Sunds

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-5-3-5-5-3
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-5-3-5-5-3
Finansielle indtægter00003
Finansielle udgifter00-100
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-3119930812-161
Finansielle poster netto-3119830712-158
Ordinært resultat-19991514-80
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-19991514-80
Skat af årets resultat00000
Årets resultat-19981514-80

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele394464423272322
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt394464423272322
Anlægsaktiver i alt394464423272322
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter226224223268255
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler2113131826
Omsætningsaktiver i alt246237236286281
Status balance641701659557603
Selskabskapital5050505050
Overført resultat510587546452498
Udbytte5957575054
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel618694652552602
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt618694652552602
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter105550
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer11111
Anden gæld111100
Kortfristet gæld i alt227761
Passiver i alt641701659557603

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

KBF Holding ApS

CVR-nr 38712381

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

KBF Holding ApS

CVR-nr: 38712381

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

KBF Holding ApS

CVR-nr: 38712381

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger