Proff
Proff
Annonce

Katrine Larsen Holding ApS

CVR-nr39758431
AdresseViggo Kampmanns Plads 7 st, 2300 København S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

30.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste0--90-1
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat00-90-1
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter0-1000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-1.91210.99991.456-3
Finansielle poster netto-1.91210.99891.456-3
Ordinært resultat-1.91210.99901.456-3
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-1.91210.99901.456-3
Skat af årets resultat00000
Årets resultat-1.91210.99801.456-3

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele10.65412.5661.5671.47014
Langfristede tilgodehavender0019090
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt10.65412.5661.5681.560104
Anlægsaktiver i alt10.65412.5661.5681.560104
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt00000
Status balance10.65412.5661.5681.560104
Selskabskapital40404000
Overført resultat10.49812.4101.4121.413-3
Udbytte00000
Øvrige reserver000400
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel10.53812.4501.4521.453-3
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt10.53812.4501.4521.453-3
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld116116116107107
Kortfristet gæld i alt116116116107107
Passiver i alt10.65412.5661.5681.560104

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte000--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Katrine Larsen Holding ApS

CVR-nr 39758431

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 30.07.2018 (PDF)

Periode: 30.07.2018 - 30.06.2019

Kreditrapport

Katrine Larsen Holding ApS

CVR-nr: 39758431

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Katrine Larsen Holding ApS

CVR-nr: 39758431

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger