Proff
Proff
Annonce

KAPPA PACKAGING DANMARK HOLDING ApS

CVR-nr29177562
AdresseJens Holms Vej 51, 6000 Kolding

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug99909
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-----
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-9-9-9--9
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-4.701-3.772-4.3210-4.163
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto31.6171.823-322021.740
Finansielle poster netto26.916-1.949-4.643017.577
Ordinært resultat26.907-1.958-4.652-17.568
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat26.907-1.958-4.652-17.568
Skat af årets resultat1.03687091301.034
Årets resultat27.943-1.088-3.739-18.601

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele280.881249.182247.0720220.494
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt280.881249.182247.0720220.494
Anlægsaktiver i alt280.881249.182247.0720220.494
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter0017.46900
Andre tilgodehavender12.34911.31211.354018.622
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt12.34911.31228.822018.622
Status balance293.230260.494275.8940239.116
Selskabskapital9.1009.1009.10009.000
Overført resultat153.054125.028125.829086.194
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel162.154134.128134.929-95.194
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt162.154134.128134.929-95.194
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter120.000120.000120.0000140.000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt120.000120.000120.0000140.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter11.0496.34820.95603.914
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer2718909
Anden gæld00000
Kortfristet gæld i alt11.0766.36620.96503.923
Passiver i alt293.230260.494275.894-239.116

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

KAPPA PACKAGING DANMARK HOLDING ApS

CVR-nr 29177562

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

KAPPA PACKAGING DANMARK HOLDING ApS

CVR-nr: 29177562

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

KAPPA PACKAGING DANMARK HOLDING ApS

CVR-nr: 29177562

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger