Proff
Proff
Annonce

Kantar A/S

CVR-nr11945198
AdresseRådhuspladsen 45, 1550 København V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning91.936178.953176.120164.900162.812
Vareforbrug32.94274.47871.34666.87569.241
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste58.994104.475104.77498.02593.571
Personaleomkostninger-47.537-72.089-74.636-66.332-70.748
Afskrivninger-6.228-9.748-12.586-12.861-7.046
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat5.22922.63817.55218.83215.777
Finansielle indtægter6.5593.1594.80916893
Finansielle udgifter-1.412-3.971-4.725-810-343
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto5.147-81284-642-250
Ordinært resultat10.37621.82617.63618.19015.527
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat10.37621.82617.63618.19015.527
Skat af årets resultat-2.283-4.464-3.969-4.236-3.430
Årets resultat8.09317.36213.66713.95412.097

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver005801.2401.900
Immaterielle anlægsaktiver i alt005801.2401.900
Grunde og bygninger23.3810000
Andre anlæg og driftsmidler2.27031.78745.89853.37017.739
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt25.65131.78745.89853.37017.739
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver18918918913392
Finansielle anlægsaktiver i alt18918918913392
Anlægsaktiver i alt25.84031.97646.66754.74319.731
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser10.32026.97423.08123.40230.030
Tilgodehavender hos nærtstående parter16.54437.409139.0413.25422.832
Andre tilgodehavender1.8924.1872.4171.015376
Værdipapirer00000
Likvide midler82718.66120.97174.1871.102
Omsætningsaktiver i alt29.58387.264185.543101.90254.383
Status balance55.423119.240232.210156.64574.114
Selskabskapital600600600534534
Overført resultat4.9735.0005.00010.0005.000
Udbytte017.36223.8498.95412.097
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.57322.96229.44919.48817.631
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.57322.96229.44919.48817.631
Udskudt skat00000
Hensættelse1.270---1.652
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld24.94326.46034.84137.3920
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt24.94326.46034.84137.3920
Kortfristet gæld til nærtstående parter44812.78395.08540.8572.541
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00132701587
Varekreditorer9.69618.21920.30818.88112.287
Anden gæld13.49338.81652.39539.32639.416
Kortfristet gæld i alt23.63769.818167.92099.76554.831
Passiver i alt55.423119.240232.210156.64574.114

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte73122132124133
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Kantar A/S

CVR-nr 11945198

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Kantar A/S

CVR-nr: 11945198

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Kantar A/S

CVR-nr: 11945198

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger