Proff
Proff
Annonce

KALUNDBORG LINESMEN ApS

CVR-nr26113032
AdresseElledevej 3, 4400 Kalundborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste5.8745.6165.7635.8394.467
Personaleomkostninger-4.859-5.078-4.807-4.913-4.544
Afskrivninger-50-90-151-181-183
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat966449804744-261
Finansielle indtægter10581184821
Finansielle udgifter-37-52-31-92-23
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.157552-82-550
Finansielle poster netto1.1315594-99-2
Ordinært resultat2.096982809645-263
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.096982809645-263
Skat af årets resultat-209-102-198-15756
Årets resultat1.888880610489-207

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler4898187338520
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt4898187338520
Kapitalandele2.0964693740
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt2.0964693740
Anlægsaktiver i alt2.144567190412520
Varebeholdninger000015
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser527576810564426
Tilgodehavender hos nærtstående parter7667573072070
Andre tilgodehavender4571875033052
Værdipapirer3121876770803
Likvide midler642739409742236
Omsætningsaktiver i alt2.4222.2802.9052.3121.533
Status balance4.5662.8473.0962.7242.052
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat252210617628
Udbytte5008501.2275000
Øvrige reserver1.1669000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.0431.0051.3521.242753
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.0431.0051.3521.242753
Udskudt skat00000
Hensættelse--0207
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld5674023413100
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt5674023413100
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.535886596573551
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat0096570
Varekreditorer7329836561
Anden gæld348525628457680
Kortfristet gæld i alt1.9561.4391.4031.1521.293
Passiver i alt4.5662.8473.0962.7242.052

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte66667
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

KALUNDBORG LINESMEN ApS

CVR-nr 26113032

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

KALUNDBORG LINESMEN ApS

CVR-nr: 26113032

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

KALUNDBORG LINESMEN ApS

CVR-nr: 26113032

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger