Proff
Proff
Annonce
Annonce

KA10 ApS

CVR-nr37346268
AdresseKorsholm Alle 10, 5500 Middelfart

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste421407416396420
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-119-124-124-124-124
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat302283292272296
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-158-95-188-244-201
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-158-95-188-244-201
Ordinært resultat1441891042795
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1441891042795
Skat af årets resultat-32-41-23-6-21
Årets resultat112147812174

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger5.1945.3135.4375.5615.685
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt5.1945.3135.4375.5615.685
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt5.1945.3135.4375.5615.685
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter0002730
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler442222220
Omsætningsaktiver i alt4523232971
Status balance5.2405.3365.4605.8585.686
Selskabskapital5050505050
Overført resultat866754607525504
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel916804657575554
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt916804657575554
Udskudt skat0000-22
Hensættelse131110724943
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter1.6701.8131.9592.2152.192
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.6701.8131.9592.2152.192
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.1568992.411800778
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker01.34401.9611.799
Selskabsskat104000
Varekreditorer00000
Anden gæld356363360257320
Kortfristet gæld i alt2.5232.6102.7723.0182.897
Passiver i alt5.2405.3365.4605.8585.686

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte0---0

Hent gratis årsrapporter

KA10 ApS

CVR-nr 37346268

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

KA10 ApS

CVR-nr: 37346268

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

KA10 ApS

CVR-nr: 37346268

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger