Proff
Proff
Annonce
Annonce

K. W. Bruun Import A/S

CVR-nr15777249
AdresseHovedvejen 1, 2600 Glostrup

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning764.826782.387395.971395.971362.656
Vareforbrug20.9904.7011.6741.6740
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste743.836777.686394.297394.297362.656
Personaleomkostninger-152.068-85.50500-59.300
Afskrivninger0000-2.929
Kapacitetsomkostninger-231.138-143.465-120.444-120.444-107.766
Primært resultat512.755634.221273.853273.853254.890
Finansielle indtægter2.2001.0576.9126.9123.426
Finansielle udgifter-53.102-54.656-2.937-2.937-10.700
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto541.503531.176324.668649.336299.451
Finansielle poster netto490.601477.577328.643653.311292.177
Ordinært resultat1.029.9071.139.126602.496602.496547.067
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.029.9071.139.126602.496602.496547.067
Skat af årets resultat-108.614-134.719-60.889-60.889-56.238
Årets resultat921.2931.004.407541.607541.607490.829

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver07.2395959190
Immaterielle anlægsaktiver i alt07.2395959190
Grunde og bygninger1.4771.582142142189
Andre anlæg og driftsmidler4.8562982.1782.17814.186
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt6.3331.8802.3212.32114.375
Kapitalandele1.404.7121.184.2571.155.5631.155.563981.558
Langfristede tilgodehavender001.5231.5231.540
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver003.2793.2793.237
Finansielle anlægsaktiver i alt1.404.7121.184.2581.160.3651.160.365986.335
Anlægsaktiver i alt1.411.0451.193.3771.162.7441.162.7441.000.900
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser88067670
Tilgodehavender hos nærtstående parter249.03993.798280.046280.046275.603
Andre tilgodehavender2.98936.37710.63610.6362.216
Værdipapirer00000
Likvide midler210.320735.30524.52324.523398.812
Omsætningsaktiver i alt466.492870.761321.091321.091680.284
Status balance1.877.5372.064.1381.483.8351.483.8351.681.184
Selskabskapital16.00016.00016.00016.00016.000
Overført resultat696.560520.854836.56301.045.171
Udbytte0000-425.000
Øvrige reserver055.222000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel712.560592.075852.563852.563636.171
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt712.560592.075852.563852.563636.171
Udskudt skat00001.540
Hensættelse0000-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00001.540
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.046.9831.303.608560.019560.019954.964
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0010.73310.7330
Selskabsskat38.91687.75412.09912.09917.876
Varekreditorer6.10819.04211.70711.7074.887
Anden gæld72.97061.65936.71436.71467.286
Kortfristet gæld i alt1.164.9771.472.063631.273631.2731.045.013
Passiver i alt1.877.5372.064.1381.483.8351.483.8351.681.184

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte8882797965
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

K. W. Bruun Import A/S

CVR-nr 15777249

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

K. W. Bruun Import A/S

CVR-nr: 15777249

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

K. W. Bruun Import A/S

CVR-nr: 15777249

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger