Proff
Proff
Annonce
Annonce

Jysk Spærfabrik A/S

CVR-nr18598396CVRP-nr1021751347
AdresseKnivsbækvej 12, 6920 Videbæk

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste15.87120.26118.86713.61211.468
Personaleomkostninger-11.191-13.387-12.371-9.369-8.694
Afskrivninger-410-580-377-225-222
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat4.2706.2946.1194.0182.552
Finansielle indtægter000099
Finansielle udgifter-360-443-250-99-117
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto8114373800
Finansielle poster netto450-6-211-99-18
Ordinært resultat4.7206.2885.9083.9202.534
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4.7206.2885.9083.9202.534
Skat af årets resultat-868-1.299-1.316-874-565
Årets resultat3.8524.9884.5923.0461.969

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger492490649385113
Andre anlæg og driftsmidler7889591.1691.2201.384
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.2811.4491.8171.6051.498
Kapitalandele9874763800
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt9874763800
Anlægsaktiver i alt2.2671.9241.8561.6051.498
Varebeholdninger4.5344.0379.3944.0743.045
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.1845.5626.0963.5983.651
Tilgodehavender hos nærtstående parter271170428911
Andre tilgodehavender444665927266
Værdipapirer00000
Likvide midler1.4971.954112.010251
Omsætningsaktiver i alt10.92912.25815.61510.3527.956
Status balance13.19714.18217.47111.9579.454
Selskabskapital600600600600600
Overført resultat3.5053.4016.2881.6961.550
Udbytte3.4003.20002.9001.163
Øvrige reserver787276000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel8.2917.4776.8885.1963.313
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt8.2917.4776.8885.1963.313
Udskudt skat1130000
Hensættelse96106164197175
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)1.00001.3501.3501.350
Langfristet gæld i alt1.00001.3501.3501.350
Kortfristet gæld til nærtstående parter0019000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker3302.005074
Selskabsskat001.209128558
Varekreditorer1.0411.8688231.0301.310
Anden gæld2.7364.7314.8414.0552.673
Kortfristet gæld i alt3.8106.6009.0695.2134.616
Passiver i alt13.19714.18217.47111.9579.454

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1525231920
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Jysk Spærfabrik A/S

CVR-nr 18598396

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Jysk Spærfabrik A/S

CVR-nr: 18598396

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Jysk Spærfabrik A/S

CVR-nr: 18598396

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger