Proff
Proff
Annonce
Annonce

Jydsk Tagteknik A/S. Afdeling Øst

CVR-nr21222445CVRP-nr1004776893
AdresseLunikvej 34, 2670 Greve

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste30.28231.25122.24134.27238.060
Personaleomkostninger-28.313-29.440-31.539-40.176-34.475
Afskrivninger-191190-677-816-853
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.7772.000-9.975-6.7202.733
Finansielle indtægter414273197650927
Finansielle udgifter-114-168-307-461-277
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto301105-109189650
Ordinært resultat2.0782.105-10.085-6.5313.383
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.0782.105-10.085-6.5313.383
Skat af årets resultat-471-5932.1941.423-764
Årets resultat1.6071.513-7.890-5.1082.619

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger209275344416491
Andre anlæg og driftsmidler3807621.1941.4542.441
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt5891.0371.5381.8702.931
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver145144144143143
Finansielle anlægsaktiver i alt145144144143143
Anlægsaktiver i alt7341.1811.6812.0133.074
Varebeholdninger2.2739049777801.054
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.7205.5925.67811.0806.385
Tilgodehavender hos nærtstående parter7.2368.1417.9924.42613.909
Andre tilgodehavender1.8612.9631.0602.3112.161
Værdipapirer00000
Likvide midler3010000
Omsætningsaktiver i alt16.67417.91416.05718.97923.844
Status balance17.40919.09617.73920.99226.917
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat2.8112.204-3091.7825.165
Udbytte1.0001.000002.600
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.3113.7041912.2828.265
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4.3113.7041912.2828.265
Udskudt skat00000
Hensættelse738759483888842
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld2.6882.6562.6271.176503
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.6882.6562.6271.176503
Kortfristet gæld til nærtstående parter1024671.6381123.428
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1561.5292.5197.1343.205
Selskabsskat29045500644
Varekreditorer5.2024.1375.5786.2176.548
Anden gæld3.9215.3884.7023.1834.930
Kortfristet gæld i alt9.67111.97714.43716.64617.810
Passiver i alt17.40919.09617.73920.99226.917

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte5054617669
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Jydsk Tagteknik A/S. Afdeling Øst

CVR-nr 21222445

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Jydsk Tagteknik A/S. Afdeling Øst

CVR-nr: 21222445

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Jydsk Tagteknik A/S. Afdeling Øst

CVR-nr: 21222445

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger