Proff
Proff

Jydsk Skadedyrsbekæmpelse ApS

CVR-nr41335246
AdresseVestergade 49, 8464 Galten

​Om Jydsk Skadedyrsbekæmpelse
Hos Jydsk Skadedyrsbekæmpelse er vi i konstant udvikling. Vi sørger altid for at vores behandlinger er tilpasset, så du som kunde, er sikret den bedst mulige service.​

Vores viden kombineret med traditionelle metoder såvel som moderne gør os til et af de mest førende firmaer indenfor skadedyrsbekæmpelse, og vi kan derfor altid garantere dig en personlig behandlingsplan, skræddersyet specielt efter dine behov.

Vi er det ældste familieejede skadedyrsfirma i Danmark, med snart 30 års erfaring. Og selvom vi som virksomhed startede i det midtjyske, bekæmper vi den dag i dag skadedyr i hele landet – med stor succes.


​Historien bag Danmarks ældste familieejede skadedyrsfirma
Jydsk Skadedyrsbekæmpelse blev grundlagt af Peter Michael Jacobsen, tilbage i midt 90’erne.​

Peter fungerede som direktør i firmaet i 25 år, hvorefter han overlod rollen til sin søn, Michael Perto Jacobsen, i 2022. Inden da var Michael allerede ansat hos JSB i næsten 10 år.

Undervejs har Michael drevet sin egen succesfulde virksomhed indenfor skadedyrsbekæmpelse, nemlig Killit Skadedyrskontrol ApS, der nu drives under samme tag som Jydsk Skadedyrsbekæmpelse.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.05.2020

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste3.4103.1131.279499
Personaleomkostninger-2.005-1.879-661-308
Afskrivninger-220-23100
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat1.1861.004618191
Finansielle indtægter21801
Finansielle udgifter-2-8-6-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto010-60
Ordinært resultat1.1861.014612191
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat1.1861.014612191
Skat af årets resultat-269-254-135-42
Årets resultat917759477150

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill18236400
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt18236400
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler4231411515
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt4231411515
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt0000
Anlægsaktiver i alt6055061515
Varebeholdninger151500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser25113915822
Tilgodehavender hos nærtstående parter1850590
Andre tilgodehavender2000
Værdipapirer0000
Likvide midler8191.591664365
Omsætningsaktiver i alt1.2731.745881387
Status balance1.8772.250896402
Selskabskapital4040400
Overført resultat203862750
Udbytte800700500100
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.043826567150
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt1.043826567150
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter038000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat04413542
Varekreditorer151490
Anden gæld819998144210
Kortfristet gæld i alt8341.424329252
Passiver i alt1.8772.250896402

ANDET

2023-122022-122021-122020-12
Antal ansatte4411
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Jydsk Skadedyrsbekæmpelse ApS

CVR-nr 41335246

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

Jydsk Skadedyrsbekæmpelse ApS

CVR-nr: 41335246

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7052633


Certificeringer

Har du brug for assistance til at gardere din bolig eller virksomhed mod duer, så tag fat i os på 70 666 873.
Har du brug for assistance til at gardere din bolig eller virksomhed mod duer, så tag fat i os på 70 666 873.
Vi hjælper med at bekæmpe flyvende insekter som eks. hvepse, gedehamse, humlebier, murbier og møl.
Vi hjælper med at bekæmpe flyvende insekter som eks. hvepse, gedehamse, humlebier, murbier og møl.
Vi hjælper også med at bekæmpe krybende insekter, som kakerlakker, borebiller, lopper, myrer, væggelus og husbukke.
Vi hjælper også med at bekæmpe krybende insekter, som kakerlakker, borebiller, lopper, myrer, væggelus og husbukke.

Åbningstider

Mandag
8:00 - 17:00
Tirsdag
8:00 - 17:00
Onsdag
8:00 - 17:00
Torsdag
8:00 - 17:00
Fredag
8:00 - 17:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Jydsk Skadedyrsbekæmpelse ApS

CVR-nr: 41335246

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger