Proff
Proff
Annonce
Annonce

Jydsk Skadedyrsbekæmpelse ApS

CVR-nr41335246
AdresseVestergade 49, 8464 Galten

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.05.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste3.1131.279499
Personaleomkostninger-1.879-661-308
Afskrivninger-23100
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat1.004618191
Finansielle indtægter1801
Finansielle udgifter-8-6-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto10-60
Ordinært resultat1.014612191
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat1.014612191
Skat af årets resultat-254-135-42
Årets resultat759477150

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill36400
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt36400
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler1411515
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt1411515
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt000
Anlægsaktiver i alt5061515
Varebeholdninger1500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser13915822
Tilgodehavender hos nærtstående parter0590
Andre tilgodehavender000
Værdipapirer000
Likvide midler1.591664365
Omsætningsaktiver i alt1.745881387
Status balance2.250896402
Selskabskapital40400
Overført resultat862750
Udbytte700500100
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel826567150
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt826567150
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt000
Kortfristet gæld til nærtstående parter38000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat4413542
Varekreditorer1490
Anden gæld998144210
Kortfristet gæld i alt1.424329252
Passiver i alt2.250896402

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte411
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Jydsk Skadedyrsbekæmpelse ApS

CVR-nr 41335246

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

Jydsk Skadedyrsbekæmpelse ApS

CVR-nr: 41335246

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Jydsk Skadedyrsbekæmpelse ApS

CVR-nr: 41335246

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger