Proff
Proff
Annonce

Julas A/S

CVR-nr42024775
AdresseRottarpvej 2 E th, 6855 Outrup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

14.01.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug00
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste1.3259
Personaleomkostninger-1.150-261
Afskrivninger-1220
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat53-252
Finansielle indtægter00
Finansielle udgifter-28-4
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto-28-4
Ordinært resultat24-256
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat24-256
Skat af årets resultat14112
Årets resultat38-144

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver1.182919
Immaterielle anlægsaktiver i alt1.182919
Grunde og bygninger429451
Andre anlæg og driftsmidler1.403621
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt1.8321.072
Kapitalandele00
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt00
Anlægsaktiver i alt3.0141.991
Varebeholdninger258103
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser19131
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender3342
Værdipapirer00
Likvide midler151263
Omsætningsaktiver i alt634779
Status balance3.6482.771
Selskabskapital400400
Overført resultat-1.027-860
Udbytte00
Øvrige reserver922717
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel295256
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt295256
Udskudt skat00
Hensættelse63-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter2.8321.750
Anden langfristet gæld00
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt2.8321.750
Kortfristet gæld til nærtstående parter0490
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat00
Varekreditorer2450
Anden gæld2120
Kortfristet gæld i alt458764
Passiver i alt3.6482.771

ANDET

2022-122021-12
Antal ansatte42
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Julas A/S

CVR-nr 42024775

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 14.01.2021 (PDF)

Periode: 14.01.2021 - 31.12.2021

Kreditrapport

Julas A/S

CVR-nr: 42024775

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Julas A/S

CVR-nr: 42024775

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger