Proff
Proff
Annonce

JOHN A LAURSEN INVEST ApS

CVR-nr24236439
AdresseTangenten 1 st 1, 8751 Gedved

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.7504.3744.4293.0122.664
Personaleomkostninger-1.09000-4-17
Afskrivninger-165-256-355-320-326
Kapacitetsomkostninger-50-1000
Primært resultat3.09217.6174.0652.6882.321
Finansielle indtægter4.0532942741304
Finansielle udgifter-1.364-1.337-2.016-1.645-1.495
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto4.3713.6853.5881.4032.963
Finansielle poster netto7.0612.6411.599-2011.771
Ordinært resultat10.15320.2585.6632.4884.092
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat10.15320.2585.6632.4884.092
Skat af årets resultat-1.293-3.670-433-242-248
Årets resultat8.86016.5885.2302.2463.843

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger123.690119.49584.55274.67367.798
Andre anlæg og driftsmidler237275423670637
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt123.926119.77084.97575.34368.435
Kapitalandele5.6886.5175.8323.1044.101
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt5.6886.5175.8323.1044.101
Anlægsaktiver i alt129.615126.28790.80778.44772.536
Varebeholdninger442630000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser5490000
Tilgodehavender hos nærtstående parter8.4768.5887.6501.686701
Andre tilgodehavender5.2694.2258.5823.1083.580
Værdipapirer00000
Likvide midler196873891.7621.676
Omsætningsaktiver i alt14.96513.54116.6536.5815.957
Status balance144.579139.828107.46085.02778.492
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat80.22174.54242.23839.41334.661
Udbytte500100100100100
Øvrige reserver2.642895.1572.4694.706
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel83.48874.85547.62042.10639.592
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt83.48874.85547.62042.10639.592
Udskudt skat00000
Hensættelse6.2546.300280338302
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter44.09749.15249.48334.80332.277
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt44.09749.15249.48334.80332.277
Kortfristet gæld til nærtstående parter2865251.4291.7001.146
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker2.1281.5982.17700
Selskabsskat2.0222.0081.5611.231505
Varekreditorer1.0251.0647331.117534
Anden gæld5.2794.3264.0293.2013.238
Kortfristet gæld i alt10.7409.52110.0777.7796.322
Passiver i alt144.579139.828107.46085.02778.492

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte1----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

JOHN A LAURSEN INVEST ApS

CVR-nr 24236439

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

JOHN A LAURSEN INVEST ApS

CVR-nr: 24236439

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

JOHN A LAURSEN INVEST ApS

CVR-nr: 24236439

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger