Proff
Proff
Annonce
Annonce

Johannesen Kran & Maskintransport ApS -Esbjerg

CVR-nr35393927CVRP-nr1018969218
AdresseH E Bluhmes Vej 83, 6700 Esbjerg

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste74.91774.99166.53363.20960.726
Personaleomkostninger-44.761-41.883-35.717-31.657-30.291
Afskrivninger-10.102-13.297-13.300-14.375-10.087
Kapacitetsomkostninger0-84-1640-34
Primært resultat20.05419.72717.35117.17620.314
Finansielle indtægter183340
Finansielle udgifter-963-943-1.056-1.028-850
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-945-940-1.052-1.024-850
Ordinært resultat19.10918.78716.29916.15219.464
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat19.10918.78716.29916.15219.464
Skat af årets resultat-6.183-4.997-3.024-3.765-3.505
Årets resultat12.92613.79013.27412.38715.959

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill1852773690821
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt1852773690821
Grunde og bygninger24.08024.48624.89321.87818.163
Andre anlæg og driftsmidler90.34284.13485.85281.03276.237
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt114.421108.620110.745102.90994.400
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender1000000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver239265265265265
Finansielle anlægsaktiver i alt339265265265265
Anlægsaktiver i alt114.946109.163111.380103.17595.487
Varebeholdninger3751512626
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser19.50619.54016.86317.20719.512
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender1.2016.9961.0733992.775
Værdipapirer00000
Likvide midler30.06119.76022.25526.10821.445
Omsætningsaktiver i alt51.66951.27442.10145.39045.736
Status balance166.615160.437153.480148.565141.223
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat119.096106.17095.37985.23277.990
Udbytte03.0000-106108
Øvrige reserver15.84815.84815.84815.84815.848
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel135.069125.142111.353101.09994.071
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt135.069125.142111.353101.09994.071
Udskudt skat00000
Hensættelse11.3629.5817.9598.2577.920
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker8.76612.16217.62124.49923.324
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt8.76612.16217.62124.49923.324
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat340001.9140
Varekreditorer5.5044.3022.6552.8992.856
Anden gæld5.5759.24913.8939.89713.052
Kortfristet gæld i alt11.41913.55116.54814.71015.909
Passiver i alt166.615160.437153.480148.565141.223

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte4950393939
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Johannesen Kran & Maskintransport ApS -Esbjerg

CVR-nr 35393927

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Johannesen Kran & Maskintransport ApS -Esbjerg

CVR-nr: 35393927

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Johannesen Kran & Maskintransport ApS -Esbjerg

CVR-nr: 35393927

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger