Proff
Proff
Annonce
Annonce

Johannesen Kran & Maskintransport ApS -Esbjerg

CVR-nr35393927CVRP-nr1018969218
AdresseH E Bluhmes Vej 83, 6700 Esbjerg

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

74.917

74.991

66.533

63.209

60.726

Personaleomkostninger

-44.761

-41.883

-35.717

-31.657

-30.291

Afskrivninger

-10.102

-13.297

-13.300

-14.375

-10.087

Kapacitetsomkostninger

0

-84

-164

0

-34

Primært resultat

20.054

19.727

17.351

17.176

20.314

Finansielle indtægter

18

3

3

4

0

Finansielle udgifter

-963

-943

-1.056

-1.028

-850

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-945

-940

-1.052

-1.024

-850

Ordinært resultat

19.109

18.787

16.299

16.152

19.464

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

19.109

18.787

16.299

16.152

19.464

Skat af årets resultat

-6.183

-4.997

-3.024

-3.765

-3.505

Årets resultat

12.926

13.790

13.274

12.387

15.959

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

185

277

369

0

821

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

185

277

369

0

821

Grunde og bygninger

24.080

24.486

24.893

21.878

18.163

Andre anlæg og driftsmidler

90.342

84.134

85.852

81.032

76.237

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

114.421

108.620

110.745

102.909

94.400

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

100

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

239

265

265

265

265

Finansielle anlægsaktiver i alt

339

265

265

265

265

Anlægsaktiver i alt

114.946

109.163

111.380

103.175

95.487

Varebeholdninger

37

51

51

26

26

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

19.506

19.540

16.863

17.207

19.512

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

1.201

6.996

1.073

399

2.775

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

30.061

19.760

22.255

26.108

21.445

Omsætningsaktiver i alt

51.669

51.274

42.101

45.390

45.736

Status balance

166.615

160.437

153.480

148.565

141.223

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

119.096

106.170

95.379

85.232

77.990

Udbytte

0

3.000

0

-106

108

Øvrige reserver

15.848

15.848

15.848

15.848

15.848

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

135.069

125.142

111.353

101.099

94.071

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

135.069

125.142

111.353

101.099

94.071

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

11.362

9.581

7.959

8.257

7.920

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

8.766

12.162

17.621

24.499

23.324

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

8.766

12.162

17.621

24.499

23.324

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

340

0

0

1.914

0

Varekreditorer

5.504

4.302

2.655

2.899

2.856

Anden gæld

5.575

9.249

13.893

9.897

13.052

Kortfristet gæld i alt

11.419

13.551

16.548

14.710

15.909

Passiver i alt

166.615

160.437

153.480

148.565

141.223

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

49

50

39

39

39

Hent gratis årsrapporter

Johannesen Kran & Maskintransport ApS -Esbjerg

CVR-nr 35393927

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Johannesen Kran & Maskintransport ApS -Esbjerg

CVR-nr: 35393927

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Johannesen Kran & Maskintransport ApS -Esbjerg

CVR-nr: 35393927

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger