Proff
Proff
Annonce

Johannes Fog A/S

CVR-nr16314439
AdresseFirskovvej 20, 2800 Kongens Lyngby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.107.3751.446.0531.464.9191.337.6471.197.287
Vareforbrug911.8941.163.0631.141.5151.050.478943.568
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste210.913284.481324.579288.648256.043
Personaleomkostninger-205.953-230.972-232.454-217.402-202.041
Afskrivninger-18.200-18.803-17.846-18.677-19.064
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-13.24034.70674.27952.56934.938
Finansielle indtægter2.2012.4343.6393.0743.621
Finansielle udgifter-10.479-8.097-6.613-6.646-5.989
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-8.278-5.663-2.974-3.572-2.368
Ordinært resultat-21.51829.04371.30548.99732.570
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-21.51829.04371.30548.99732.570
Skat af årets resultat4.465-8.667-16.312-11.235-7.365
Årets resultat-17.05320.37654.99337.76225.205

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill02571.8003.3444.887
Øvrige immaterielle anlægsaktiver15.07113.8741.5741.9052.449
Immaterielle anlægsaktiver i alt15.07114.1313.3745.2497.336
Grunde og bygninger364.327180.377184.253184.110177.940
Andre anlæg og driftsmidler50.05913.71813.38211.28611.049
Øvrige materielle anlægsaktiver99.394292.966200.48742.85915.836
Materielle anlægsaktiver i alt513.780487.061398.122238.255204.825
Kapitalandele115115115117114
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver11.22210.15133.82042.89542.878
Finansielle anlægsaktiver i alt11.33710.26633.93543.01242.992
Anlægsaktiver i alt540.188511.458435.431286.516255.153
Varebeholdninger225.326245.828265.179198.622192.621
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser153.568167.695174.164141.703134.812
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender16.43124.25432.29823.17616.766
Værdipapirer0030.98600
Likvide midler0030.986155.303128.551
Omsætningsaktiver i alt400.499442.533505.879524.275478.159
Status balance940.687953.991941.310810.791733.312
Selskabskapital30.00030.00030.00030.00030.000
Overført resultat502.155533.370512.805475.223443.213
Udbytte6.000016.0006.0006.000
Øvrige reserver34.27528.1148.78700
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel572.430591.484567.592511.223479.213
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt572.430591.484567.592511.223479.213
Udskudt skat00000
Hensættelse4.0899.0716.0675.4315.822
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter172.307180.143130.70180.76286.254
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld36.14432.38729.24938.54445.927
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt208.451212.530159.950119.306132.181
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0013.35900
Kortfristet gæld til banker32.31411.904000
Selskabsskat002.77500
Varekreditorer93.01291.165132.726116.14874.018
Anden gæld30.39137.83758.84158.68342.078
Kortfristet gæld i alt155.717140.906207.701174.831116.096
Passiver i alt940.687953.991941.310810.791733.312

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte379433453435434
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Johannes Fog A/S

CVR-nr 16314439

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Johannes Fog A/S

CVR-nr: 16314439

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Johannes Fog A/S

CVR-nr: 16314439

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger