Proff
Proff
Annonce
Annonce

JOE & THE JUICE A/S

CVR-nr26589355
AdresseØstergade 26, 1100 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning367.524264.009221.053280.826269.049
Vareforbrug243.849182.36695.980132.684117.754
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste131.753242.904194.463253.197239.155
Personaleomkostninger-160.143-121.358-100.519-105.232-102.379
Afskrivninger-26.832-28.684-60.144-59.669-33.730
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-55.222-39.983-19.7322.42128.382
Finansielle indtægter47.74736.49729.16117.21318.885
Finansielle udgifter-21.146-18.119-61.735-21.854-25.504
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-36.811-65.454-402.694-249.021-32.782
Finansielle poster netto-10.210-47.076-435.268-253.662-39.401
Ordinært resultat-65.432-87.059-455.000-251.241-11.019
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-65.432-87.059-455.000-251.241-11.019
Skat af årets resultat-3.9952.0280440-5.499
Årets resultat-69.427-85.031-455.000-250.801-16.518

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill007701.2831.797
Øvrige immaterielle anlægsaktiver36.62937.39235.89371.41858.668
Immaterielle anlægsaktiver i alt36.62937.39236.66372.70160.465
Grunde og bygninger31.48526.65826.45143.69426.077
Andre anlæg og driftsmidler21.81722.11615.35136.76553.774
Øvrige materielle anlægsaktiver0530371.3188.62720.241
Materielle anlægsaktiver i alt53.30249.304413.12089.086100.093
Kapitalandele117.035116.855128.682226.104122.746
Langfristede tilgodehavender303.899233.449139.449348.1370
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.4881.1951.0921.2451.207
Finansielle anlægsaktiver i alt422.422351.499269.223575.487123.953
Anlægsaktiver i alt512.353438.195719.006737.274284.511
Varebeholdninger3.5744.9964.8814.8644.295
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser13.11111.9973.77114.45212.938
Tilgodehavender hos nærtstående parter08.77400466.260
Andre tilgodehavender98500692806
Værdipapirer00000
Likvide midler013.46756.7821.1901.204
Omsætningsaktiver i alt21.50664.25967.93229.959491.986
Status balance533.859502.454786.938767.233776.497
Selskabskapital618618618618618
Overført resultat-85.88915.505-185.081-136.574121.335
Udbytte00000
Øvrige reserver25.7895.14653.50845.40434.462
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-59.48221.269-130.955-90.552156.416
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-59.48221.269-130.955-90.552156.416
Udskudt skat00000
Hensættelse15.51114.85117.65015.08112.292
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter326.858318.772309.90100
Langfristet gæld til banker000324.116286.096
Langfristet gæld til nærtstående parter22.56414.53228.401346.2910
Anden langfristet gæld452.2204.393340.5289.73511.987
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt801.642337.697678.830680.142298.084
Kortfristet gæld til nærtstående parter103.3910106.7690144.608
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00062.27872.100
Selskabsskat020723803
Varekreditorer31.58779.02347.00269.39371.259
Anden gæld42.02449.61267.64230.16920.936
Kortfristet gæld i alt177.009128.637221.413162.562309.706
Passiver i alt533.859502.454786.938767.233776.497

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte637343271312318
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

JOE & THE JUICE A/S

CVR-nr 26589355

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

JOE & THE JUICE A/S

CVR-nr: 26589355

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

JOE & THE JUICE A/S

CVR-nr: 26589355

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger