Proff
Proff
Annonce
Annonce

JOB2SEA CREWING ApS

CVR-nr26866170
AdresseNykøbingvej 64, 4840 Nørre Alslev

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste65.12846.96837.86734.85323.444
Personaleomkostninger-64.091-46.418-37.409-34.361-23.016
Afskrivninger-125-125-125-122-118
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat912425334371309
Finansielle indtægter11497040
Finansielle udgifter-702-346-313-315-203
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-588-249-313-311-203
Ordinært resultat3241762060106
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3241762060106
Skat af årets resultat-161-61-21-36-37
Årets resultat16311602469

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver414532650768887
Immaterielle anlægsaktiver i alt414532650768887
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler3916220
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3916220
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt416541666791887
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser8.5456.1323.9634.1413.272
Tilgodehavender hos nærtstående parter8.7309.9308.4487.4774.763
Andre tilgodehavender00960311
Værdipapirer00000
Likvide midler150228556896786
Omsætningsaktiver i alt17.65516.65013.07812.5139.132
Status balance18.07117.19113.74413.30410.018
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat0372257257233
Udbytte5360000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel661497382382358
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt661497382382358
Udskudt skat00000
Hensættelse9211913811891
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.5011.124740754444
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1.0503.2296203.2092.365
Selskabsskat188800911
Varekreditorer590862630116499
Anden gæld011.28011.2358.7166.250
Kortfristet gæld i alt17.31916.57513.22412.8049.570
Passiver i alt18.07117.19113.74413.30410.018

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte2241661028523
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

JOB2SEA CREWING ApS

CVR-nr 26866170

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

JOB2SEA CREWING ApS

CVR-nr: 26866170

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

JOB2SEA CREWING ApS

CVR-nr: 26866170

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger