Proff
Proff
Annonce

JOA barefoot ApS

CVR-nr43262904
AdresseØster Søgade 34 3 tv, 1357 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-12
Startdato

01.01.2023

15.05.2022

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--18
Vareforbrug00
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste-158-18
Personaleomkostninger00
Afskrivninger00
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat-158-18
Finansielle indtægter20
Finansielle udgifter00
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto20
Ordinært resultat-156-18
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat-156-18
Skat af årets resultat00
Årets resultat-156-18

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger00
Andre anlæg og driftsmidler00
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt00
Kapitalandele00
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt00
Anlægsaktiver i alt00
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender283
Værdipapirer00
Likvide midler338519
Omsætningsaktiver i alt366522
Status balance366522
Selskabskapital4040
Overført resultat-174-18
Udbytte00
Øvrige reserver500500
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel366522
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt366522
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld00
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt00
Kortfristet gæld til nærtstående parter00
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat00
Varekreditorer00
Anden gæld00
Kortfristet gæld i alt00
Passiver i alt366522

ANDET

2023-122022-12
Antal ansatte--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

JOA barefoot ApS

CVR-nr 43262904

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 15.05.2022 (PDF)

Periode: 15.05.2022 - 31.12.2022

Kreditrapport

JOA barefoot ApS

CVR-nr: 43262904

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

JOA barefoot ApS

CVR-nr: 43262904

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger