Proff
Proff
Annonce
Annonce

JN DATA A/S

CVR-nr26404657
AdresseFrichsvej 18, 8600 Silkeborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning2.112.7452.016.1002.181.9742.047.6421.938.851
Vareforbrug1.347.4881.252.3471.407.6111.340.9231.240.609
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste797.513763.753774.363706.719698.241
Personaleomkostninger-576.313-546.893-584.194-546.620-542.265
Afskrivninger205.827202.023-176.411-155.090-165.350
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat15.37214.83713.7585.009-9.374
Finansielle indtægter100000
Finansielle udgifter-5.539-4.483-3.084-3.896-4.482
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-5.529-4.483-3.084-3.896-4.482
Ordinært resultat9.84310.35410.6731.113-13.856
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat9.84310.35410.6731.113-13.856
Skat af årets resultat-243-1.705-1.829-2504.350
Årets resultat9.6018.6498.845863-9.506

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver170.902207.210244.87176.29849.620
Immaterielle anlægsaktiver i alt170.902207.210244.87176.29849.620
Grunde og bygninger22.37827.59732.08835.29417.790
Andre anlæg og driftsmidler252.996232.275277.311249.392230.026
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt275.374259.873309.399284.686247.817
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt446.275467.083554.269360.984297.436
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser227.554126.754123.265146.316117.423
Tilgodehavender hos nærtstående parter0805000
Andre tilgodehavender24.07819.15430.19421.10524.103
Værdipapirer00000
Likvide midler33098
Omsætningsaktiver i alt504.303417.315524.129412.041412.655
Status balance950.578884.3981.078.399773.025710.091
Selskabskapital195.000195.000195.000195.000195.000
Overført resultat106.70299.00097.701108.945133.815
Udbytte00000
Øvrige reserver55.07153.17245.82225.7340
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel356.773347.172338.523329.679328.815
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt356.773347.172338.523329.679328.815
Udskudt skat00000
Hensættelse5.3674.9437.0469.12510.169
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker78.789150.739221.75300
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld2.8286.38268.98234.76945.455
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt81.617157.121290.73534.76945.455
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker113.8423.2757.28041.18327.737
Selskabsskat1.02092061900
Varekreditorer226.166183.675201.665238.828167.468
Anden gæld165.793187.293232.530119.441130.445
Kortfristet gæld i alt506.822375.162442.095399.452325.651
Passiver i alt950.578884.3981.078.399773.025710.091

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte670691705692661

Hent gratis årsrapporter

JN DATA A/S

CVR-nr 26404657

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

JN DATA A/S

CVR-nr: 26404657

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

JN DATA A/S

CVR-nr: 26404657

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger