Proff
Proff
Annonce
Annonce

JKP Byg ApS

CVR-nr42316768
AdresseDellerupvej 3, 7500 Holstebro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-122021-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

12.04.2021

Sluttdato

30.06.2023

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste-6-3-6
Personaleomkostninger000
Afskrivninger000
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat-6-3-6
Finansielle indtægter010
Finansielle udgifter-900
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-910
Ordinært resultat-15-2-6
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat-15-2-6
Skat af årets resultat500
Årets resultat-10-2-6

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt000
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt000
Anlægsaktiver i alt000
Varebeholdninger80500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser000
Tilgodehavender hos nærtstående parter09695
Andre tilgodehavender500
Værdipapirer000
Likvide midler014
Omsætningsaktiver i alt8109799
Status balance8109799
Selskabskapital100100100
Overført resultat-18-8-6
Udbytte000
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel829294
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt829294
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt000
Kortfristet gæld til nærtstående parter72000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker300
Selskabsskat000
Varekreditorer000
Anden gæld555
Kortfristet gæld i alt72855
Passiver i alt8109799

ANDET

2023-062022-122021-12
Antal ansatte00-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

JKP Byg ApS

CVR-nr 42316768

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 30.06.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 12.04.2021 (PDF)

Periode: 12.04.2021 - 31.12.2021

Kreditrapport

JKP Byg ApS

CVR-nr: 42316768

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

JKP Byg ApS

CVR-nr: 42316768

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger