Proff
Proff

JK-Kristiansen.dk ApS

CVR-nr39809087
AdresseKoldingvej 38, 6600 Vejen

Hvad er skovning og maskinskovning?

Skovning er en afgørende proces inden for skovbrug og naturforvaltning. Det indebærer selektiv fjernelse af træer fra et skovområde for at opnå forskellige mål, såsom at skabe plads til ny vækst, fremme diversitet eller sikre bæredygtig skovdrift. Hos JK-Kristiansen.dk ApS tilbyder vi professionel skovningstjeneste, der omfatter skovning, maskinskovning og brugen af specialiserede skovningsmaskiner.

Skovningsmaskine til brænde og galvtræ til bygningsindustrien
Vi tilbyder skovning til både brænde og galvtræ, der anvendes inden for bygningsindustrien. Vores erfarne team af skoventreprenører er specialiseret i at udføre skovningsopgaver af enhver størrelse. Vi gør brug af moderne skovningsmaskiner og avanceret udstyr for at sikre effektivitet og nøjagtighed i processen.

Professionel skovningstjeneste med fokus på bæredygtighed
Vigtigheden af skovning for skovens sundhed og økonomi kan ikke overses. En afgørende faktor for at opnå en imponerende diameter på træerne er rettidig udtynding af skoven.
Vi tilbyder forskellige metoder til udtynding af skov, der tilpasses specifikke behov afhængigt af om det er en løv- eller nåleskov og skovens alder.

Vores erfarne team står klar med kompetent rådgivning og vejledning, så du kan være sikker på at få den optimale løsning, der fremmer den bedste vækst for din skov. Vi er her for at hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger for skovning og sikre skovens sundhed og økonomiske bæredygtighed.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

24.08.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste3.9051.5211.3411.187
Personaleomkostninger-666-488-414-584
Afskrivninger-1.077-398-191-96
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat2.162634736506
Finansielle indtægter0000
Finansielle udgifter-362-118-59-18
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto-362-118-59-18
Ordinært resultat1.800516677488
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat1.800516677488
Skat af årets resultat-397-111-149-108
Årets resultat1.402406527379

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler8.6075.3552.5051.200
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt8.6075.3552.5051.200
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1001001000
Finansielle anlægsaktiver i alt1001001000
Anlægsaktiver i alt8.7075.4552.6051.200
Varebeholdninger860940
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser5423734991
Tilgodehavender hos nærtstående parter236000
Andre tilgodehavender00140
Værdipapirer0000
Likvide midler803160456205
Omsætningsaktiver i alt1.882550625312
Status balance10.5896.0053.2301.512
Selskabskapital50505050
Overført resultat1.915812557179
Udbytte300150150200
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.2651.012757429
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt2.2651.012757429
Udskudt skat0000
Hensættelse67528020152
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld5.0473.2871.566587
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt5.0473.2871.566587
Kortfristet gæld til nærtstående parter4772181560
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker23000
Selskabsskat032057
Varekreditorer1.345589148151
Anden gæld757586404235
Kortfristet gæld i alt2.6021.426707444
Passiver i alt10.5896.0053.2301.512

ANDET

2022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte2211
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

JK-Kristiansen.dk ApS

CVR-nr 39809087

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 24.08.2018 (PDF)

Periode: 24.08.2018 - 31.12.2019

Kreditrapport

JK-Kristiansen.dk ApS

CVR-nr: 39809087

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7051838

Firmaets links


Certificeringer

Vi er medlem af - Dansk Miljø Og Energistyring
Vi er medlem af - Dansk Miljø Og Energistyring

Åbningstider

Mandag
Døgnåbent
Tirsdag
Døgnåbent
Onsdag
Døgnåbent
Torsdag
Døgnåbent
Fredag
Døgnåbent
Lørdag
Døgnåbent
Søndag
Døgnåbent

Kreditrapport

JK-Kristiansen.dk ApS

CVR-nr: 39809087

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger