Proff
Proff
Annonce
Annonce

Jk Ejendomsservice Viborg ApS

CVR-nr38275623CVRP-nr1022029556
AdresseFabrikvej 11, 8800 Viborg

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste817615562549403
Personaleomkostninger-519-424-414-416-415
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat298191149134-12
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-9-6-3-1-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-9-6-3-1-1
Ordinært resultat290185145133-13
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat290185145133-13
Skat af årets resultat-64-41-32-293
Årets resultat225144113103-11

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00939597
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender00003
Værdipapirer00000
Likvide midler81559052025051
Omsætningsaktiver i alt815590613346150
Status balance815590613346150
Selskabskapital40404055
Overført resultat4282611741084
Udbytte59575700
Øvrige reserver0004545
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel52735827115854
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt52735827115854
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat563528190
Varekreditorer00060
Anden gæld23219731416396
Kortfristet gæld i alt28823234318896
Passiver i alt815590613346150

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte11111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Jk Ejendomsservice Viborg ApS

CVR-nr 38275623

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Jk Ejendomsservice Viborg ApS

CVR-nr: 38275623

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Jk Ejendomsservice Viborg ApS

CVR-nr: 38275623

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger