Proff
Proff
Annonce

JFM P/S

CVR-nr36503335
AdresseBugattivej 8, 7100 Vejle

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.247.9431.291.5331.310.2331.187.6321.328.429
Vareforbrug711.755681.387679.644652.059660.448
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste688.444783.833721.498639.156766.943
Personaleomkostninger-685.855-679.498-685.106-691.754-730.372
Afskrivninger-40.013-35.034-48.512-51.935-55.671
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-37.42469.301-12.120-104.533-19.100
Finansielle indtægter37.54625.14022.90012.89236.235
Finansielle udgifter-9.495-50.434-6.429-4.810-2.846
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto12.357-42.263-3.216-2.6084.084
Finansielle poster netto40.408-67.55713.2555.47437.473
Ordinært resultat2.9841.7441.102-99.09118.337
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.9841.7441.102-99.09118.337
Skat af årets resultat00000
Årets resultat2.9841.7441.102-99.09118.337

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill69.03995.26795.367124.991140.565
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt69.03995.26795.367124.991140.565
Grunde og bygninger48.86155.19562.41171.32787.822
Andre anlæg og driftsmidler20.65721.9437.42616.50729.454
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt69.51877.13869.83787.834117.276
Kapitalandele106.347114.86940.18050.42555.926
Langfristede tilgodehavender0030.60130.19724.521
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt106.347114.86970.78180.62280.447
Anlægsaktiver i alt244.904287.274235.985293.447338.288
Varebeholdninger5.0268.7153.3013.1912.891
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser123.363144.652169.119163.076214.456
Tilgodehavender hos nærtstående parter62.67781.16083.89772.13477.290
Andre tilgodehavender18.33726.24718.34117.51313.354
Værdipapirer319.427352.940312.080224.622171.217
Likvide midler12.0968.30055.30049.7778.019
Omsætningsaktiver i alt550.800630.042649.310539.432502.872
Status balance795.704917.316885.295832.879841.160
Selskabskapital25.00025.00025.00025.00025.000
Overført resultat140.490137.506104.464104.766235.085
Udbytte00000
Øvrige reserver1.5291.636506850
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel167.019164.142160.571160.048260.085
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt167.019164.142160.571160.048260.085
Udskudt skat00000
Hensættelse16.15518.82718.85800
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter39.14154.20559.45664.63174.013
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld54.76655.68553.68851.87419.499
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt93.907109.890113.144116.50593.512
Kortfristet gæld til nærtstående parter128.446166.46424.33117.4664.053
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter4.2585.2505.1755.1015.642
Kortfristet gæld til banker043.5960068.300
Selskabsskat00000
Varekreditorer252.796266.806286.834287.746285.229
Anden gæld133.123142.341276.382246.013124.339
Kortfristet gæld i alt518.623624.457592.722556.326487.563
Passiver i alt795.704917.316885.295832.879841.160

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1.2731.3411.3671.3391.469
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

JFM P/S

CVR-nr 36503335

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

JFM P/S

CVR-nr: 36503335

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

JFM P/S

CVR-nr: 36503335

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger