Proff
Proff
Annonce
Annonce

Jens S Transmissioner A/S

CVR-nr25132408CVRP-nr1003119199
AdresseHørskætten 7, 2630 Taastrup

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste87.06573.95460.93539.83039.138
Personaleomkostninger-38.786-36.197-33.93100
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-76.425-63.840-61.367-27.129-26.891
Primært resultat10.64110.1135.11112.70212.247
Finansielle indtægter79236394166145
Finansielle udgifter-1.806-1.322-1.083-115-77
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-1.728-1.086-6895268
Ordinært resultat9.0459.029-1.12212.75412.315
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat9.0459.029-1.12212.75412.315
Skat af årets resultat-1.997-1.998-974-2.910-2.660
Årets resultat7.0477.031-2.0969.8449.655

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill36.76753.10869.44800
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt36.76753.10869.44800
Grunde og bygninger2251017200
Andre anlæg og driftsmidler2.3622.0222.6873.2932.330
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2.5872.1232.7583.2932.330
Kapitalandele7.4897.4897.4897.4890
Langfristede tilgodehavender1.4881.4671.55100
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000926
Finansielle anlægsaktiver i alt8.9778.9569.0408.415926
Anlægsaktiver i alt48.33064.18681.24711.7083.256
Varebeholdninger67.65346.90045.96818.90717.449
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser33.44431.79328.10316.59615.508
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.4771.1418444621.968
Andre tilgodehavender1.3338696078440
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt103.90780.70375.52236.80935.819
Status balance152.237144.889156.76948.51739.076
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat36.48629.43922.40719.50314.660
Udbytte0005.0007.800
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel37.48630.43923.40725.50323.460
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt37.48630.43923.40725.50323.460
Udskudt skat00000
Hensættelse01921.03437875
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter72.50082.00095.10000
Anden langfristet gæld002.6021.3070
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt72.50082.00097.7021.3070
Kortfristet gæld til nærtstående parter22.30312.39814.4519.586401
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat2.0841.1393185982.892
Varekreditorer11.22713.78913.9887.2747.650
Anden gæld6.6374.9325.8693.8724.598
Kortfristet gæld i alt42.25132.25834.62521.32915.541
Passiver i alt152.237144.889156.76948.51739.076

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte6161574040
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Jens S Transmissioner A/S

CVR-nr 25132408

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Jens S Transmissioner A/S

CVR-nr: 25132408

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Jens S Transmissioner A/S

CVR-nr: 25132408

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger