Proff
Proff
Annonce

JENS S TRANSMISSIONER A/S

CVR-nr25132408
AdresseHørskætten 7, 2630 Taastrup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste84.21987.06573.95460.93539.830
Personaleomkostninger-37.680-38.786-36.197-33.9310
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-59.364-76.425-63.840-61.367-27.129
Primært resultat24.85510.64110.1135.11112.702
Finansielle indtægter1679236394166
Finansielle udgifter-3.559-1.806-1.322-1.083-115
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-3.543-1.728-1.086-68952
Ordinært resultat21.3129.0459.029-1.12212.754
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat21.3129.0459.029-1.12212.754
Skat af årets resultat-4.698-1.997-1.998-974-2.910
Årets resultat16.6157.0477.031-2.0969.844

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill31.69536.76753.10869.4480
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt31.69536.76753.10869.4480
Grunde og bygninger170225101720
Andre anlæg og driftsmidler2.0062.3622.0222.6873.293
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2.1762.5872.1232.7583.293
Kapitalandele7.4897.4897.4897.4897.489
Langfristede tilgodehavender1.6041.4881.4671.5510
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt9.0938.9778.9569.0408.415
Anlægsaktiver i alt42.96548.33064.18681.24711.708
Varebeholdninger60.04567.65346.90045.96818.907
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser28.27833.44431.79328.10316.596
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.4271.4771.141844462
Andre tilgodehavender2.9351.333869607844
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt93.685103.90780.70375.52236.809
Status balance136.650152.237144.889156.76948.517
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat53.10136.48629.43922.40719.503
Udbytte00005.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel54.10137.48630.43923.40725.503
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt54.10137.48630.43923.40725.503
Udskudt skat00000
Hensættelse-01921.034378
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter56.00072.50082.00095.1000
Anden langfristet gæld0002.6021.307
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt56.00072.50082.00097.7021.307
Kortfristet gæld til nærtstående parter8.72922.30312.39814.4519.586
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat3.3232.0841.139318598
Varekreditorer9.65411.22713.78913.9887.274
Anden gæld4.8446.6374.9325.8693.872
Kortfristet gæld i alt26.54942.25132.25834.62521.329
Passiver i alt136.650152.237144.889156.76948.517

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte5661615740
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

JENS S TRANSMISSIONER A/S

CVR-nr 25132408

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

JENS S TRANSMISSIONER A/S

CVR-nr: 25132408

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

JENS S TRANSMISSIONER A/S

CVR-nr: 25132408

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger