Proff
Proff
Annonce

JENS BJERG SØRENSEN DATTERHOLDING 1 ApS

CVR-nr31274427
AdresseH.C. Lumbyes Vej 5, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-0-7628
Vareforbrug1413000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-14-13-1566316
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-14-13-1566316
Finansielle indtægter810101010
Finansielle udgifter-150000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto89849000
Finansielle poster netto82858101010
Ordinært resultat68845-1477326
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat68845-1477326
Skat af årets resultat5-41110
Årets resultat73804-1467427

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele1.0271.478848979889
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.0271.478848979889
Anlægsaktiver i alt1.0271.478848979889
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter0232276278279
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler3.4921.9451.7261.7401.754
Omsætningsaktiver i alt3.4922.1772.0022.0182.033
Status balance4.5193.6552.8502.9972.922
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat3.5903.5172.7132.8592.786
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.7153.6422.8382.9842.911
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.7153.6422.8382.9842.911
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter7900000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld1413121212
Kortfristet gæld i alt80413121212
Passiver i alt4.5193.6552.8502.9972.922

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

JENS BJERG SØRENSEN DATTERHOLDING 1 ApS

CVR-nr 31274427

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

JENS BJERG SØRENSEN DATTERHOLDING 1 ApS

CVR-nr: 31274427

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

JENS BJERG SØRENSEN DATTERHOLDING 1 ApS

CVR-nr: 31274427

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger