Proff
Proff
Annonce

JBR Counselling ApS

CVR-nr40854487
AdresseNordre Strandvej 216, 3140 Ålsgårde

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

10.10.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste600519485671
Personaleomkostninger-202-176-3020
Afskrivninger-10-100
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat388342183671
Finansielle indtægter1.07848218583
Finansielle udgifter-873-929-527-308
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto205-447-342-226
Ordinært resultat593-105-159445
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat593-105-159445
Skat af årets resultat0042-99
Årets resultat593-105-117346

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler415100
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt415100
Kapitalandele21.9752.2731.8221.582
Langfristede tilgodehavender9541.5642.5343.418
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt22.9283.8374.3565.000
Anlægsaktiver i alt22.9693.8884.3565.000
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser355167167167
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000
Andre tilgodehavender39887343.572
Værdipapirer018.62618.6269.146
Likvide midler1.56614616062
Omsætningsaktiver i alt1.96019.82618.98812.947
Status balance24.92923.71423.34417.947
Selskabskapital167125125125
Overført resultat918124229346
Udbytte0000
Øvrige reserver0757575
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.085324429546
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt1.085324429546
Udskudt skat0000
Hensættelse9541.5642.5343.460
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld20.750000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt20.750000
Kortfristet gæld til nærtstående parter0000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat00057
Varekreditorer20204924
Anden gæld2.12021.80620.33213.860
Kortfristet gæld i alt2.14021.82620.38113.941
Passiver i alt24.92923.71423.34417.947

ANDET

2023-122022-122021-122020-12
Antal ansatte1111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

JBR Counselling ApS

CVR-nr 40854487

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 10.10.2019 (PDF)

Periode: 10.10.2019 - 31.12.2020

Kreditrapport

JBR Counselling ApS

CVR-nr: 40854487

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

JBR Counselling ApS

CVR-nr: 40854487

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger