Proff
Proff
Annonce
Annonce

Jaluki Ejendomme ApS

CVR-nr41306971
AdresseNygade 13, 6500 Vojens

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

15.04.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug

0

0

0

Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste

155

80

-1

Personaleomkostninger

0

0

0

Afskrivninger

-61

-43

-12

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

Primært resultat

93

37

-13

Finansielle indtægter

0

0

1

Finansielle udgifter

-125

-125

-38

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

Finansielle poster netto

-125

-125

-37

Ordinært resultat

-32

-88

-50

Ekstraordinære poster

0

0

0

Resultat før skat

-32

-88

-50

Skat af årets resultat

7

19

11

Årets resultat

-25

-68

-39

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

Grunde og bygninger

5.957

6.018

2.620

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

5.957

6.018

2.620

Kapitalandele

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

5.957

6.018

2.620

Varebeholdninger

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

10

8

Andre tilgodehavender

21

12

3

Værdipapirer

0

0

0

Likvide midler

53

66

91

Omsætningsaktiver i alt

74

88

102

Status balance

6.031

6.106

2.722

Selskabskapital

40

40

40

Overført resultat

2.286

-108

-39

Udbytte

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

2.326

-68

1

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

Egenkapital i alt

2.326

-68

1

Udskudt skat

0

0

0

Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

2.872

2.962

1.392

Langfristet gæld til banker

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

Anden langfristet gæld

54

54

38

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

Langfristet gæld i alt

2.926

3.016

1.430

Kortfristet gæld til nærtstående parter

653

3.025

1.234

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

Selskabsskat

2

0

0

Varekreditorer

27

37

9

Anden gæld

97

96

48

Kortfristet gæld i alt

778

3.158

1.292

Passiver i alt

6.031

6.106

2.722

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte

0

0

0

Hent gratis årsrapporter

Jaluki Ejendomme ApS

CVR-nr 41306971

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 15.04.2020 (PDF)

Periode: 15.04.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

Jaluki Ejendomme ApS

CVR-nr: 41306971

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Jaluki Ejendomme ApS

CVR-nr: 41306971

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger