Proff
Proff
Annonce
Annonce

JACO SUPERMARKEDER A/S

CVR-nr20775149
AdresseLadegårdsvej 2 st, 7100 Vejle

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning---266.3170
Vareforbrug000600
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-58-99-82-600
Personaleomkostninger00-3000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-58-99-112-600
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-5-10-9-540
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-5-10-9-540
Ordinært resultat-63-110-120-1140
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-63-110-120-1140
Skat af årets resultat-8192427-250
Årets resultat-882-86-93-2.3589.112

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter5.7743.9871.7516.6967.087
Andre tilgodehavender02.9764.8185.8585.806
Værdipapirer00000
Likvide midler3132050563821.768
Omsætningsaktiver i alt6.0887.0087.09913.21739.052
Status balance6.1137.0087.09913.21739.052
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat5.0975.9786.0646.15714.515
Udbytte0006.00015.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6.0976.9787.06413.15730.515
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt6.0976.9787.06413.15730.515
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00002.511
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer163035600
Anden gæld00000
Kortfristet gæld i alt163035608.537
Passiver i alt6.1137.0087.09913.21739.052

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte-00285

Hent gratis årsrapporter

JACO SUPERMARKEDER A/S

CVR-nr 20775149

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

JACO SUPERMARKEDER A/S

CVR-nr: 20775149

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

JACO SUPERMARKEDER A/S

CVR-nr: 20775149

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger