Proff
Proff
Annonce
Annonce

Jabs Denmark A/S

CVR-nr13833583CVRP-nr1000633262
AdresseKratholmvej 27B, 5260 Odense S

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste20.84848.6917.9246.3846.663
Personaleomkostninger-19.416-9.643-1.883-3.185-2.668
Afskrivninger-3.220-1.070-746-917-1.076
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-1.78845.3685.2942.2822.919
Finansielle indtægter2.014679536314431
Finansielle udgifter-4.507-1.500-1.132-621-561
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto013.169000
Finansielle poster netto-2.49312.348-596-307-130
Ordinært resultat-4.28150.3264.6991.9752.789
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-4.28150.3264.6991.9752.789
Skat af årets resultat808-8.169-1.094-447-624
Årets resultat-3.47442.1573.6041.5282.168

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill4.3050000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver1.0650000
Immaterielle anlægsaktiver i alt5.3700000
Grunde og bygninger2946267511.0141.416
Andre anlæg og driftsmidler3.897684105464915
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt4.1911.3108561.4782.331
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver224126126161158
Finansielle anlægsaktiver i alt224126126161158
Anlægsaktiver i alt9.7851.4369821.6392.489
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser875981.5761.2621.689
Tilgodehavender hos nærtstående parter60.890139.37418.78912.16111.772
Andre tilgodehavender1.291189180270
Værdipapirer00000
Likvide midler1.90023722-333
Omsætningsaktiver i alt81.808141.35721.78513.68714.490
Status balance91.593142.79322.76715.98716.979
Selskabskapital1.0001.000500500500
Overført resultat6.91510.3894.2304.6266.098
Udbytte080.0007.0003.0000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel7.91591.38911.7308.1266.598
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt7.91591.38911.7308.1266.598
Udskudt skat00000
Hensættelse3042043107
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter58.91032.0413.2803.1394.340
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat08.2651.095374324
Varekreditorer16.0995.3152.5812.1241.246
Anden gæld8.3655.7804.0812.1814.364
Kortfristet gæld i alt83.37451.40111.0377.81810.274
Passiver i alt91.593142.79322.76715.98716.979

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte6840252933
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Jabs Denmark A/S

CVR-nr 13833583

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Jabs Denmark A/S

CVR-nr: 13833583

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Jabs Denmark A/S

CVR-nr: 13833583

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger