Proff
Proff
Annonce

JABS DENMARK A/S

CVR-nr13833583
AdresseCortex Park Vest 3 3 2, 5230 Odense M

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste16.61420.84848.6917.9246.384
Personaleomkostninger-22.546-19.416-9.643-1.883-3.185
Afskrivninger-2.970-3.220-1.070-746-917
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-8.902-1.78845.3685.2942.282
Finansielle indtægter12.0712.014679536314
Finansielle udgifter-23.617-4.507-1.500-1.132-621
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0013.16900
Finansielle poster netto-11.546-2.49312.348-596-307
Ordinært resultat-20.448-4.28150.3264.6991.975
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-20.448-4.28150.3264.6991.975
Skat af årets resultat4.500808-8.169-1.094-447
Årets resultat-15.948-3.47442.1573.6041.528

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill3.8274.305000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver1.9701.065000
Immaterielle anlægsaktiver i alt5.7975.370000
Grunde og bygninger842946267511.014
Andre anlæg og driftsmidler3.6983.897684105464
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3.7824.1911.3108561.478
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver667224126126161
Finansielle anlægsaktiver i alt667224126126161
Anlægsaktiver i alt10.2489.7851.4369821.639
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser790875981.5761.262
Tilgodehavender hos nærtstående parter24.27360.890139.37418.78912.161
Andre tilgodehavender6.1911.29118918027
Værdipapirer00000
Likvide midler2.7081.90023722
Omsætningsaktiver i alt53.87881.808141.35721.78513.687
Status balance64.12691.593142.79322.76715.987
Selskabskapital1.0001.0001.000500500
Overført resultat-9.0316.91510.3894.2304.626
Udbytte0080.0007.0003.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-8.0317.91591.38911.7308.126
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-8.0317.91591.38911.7308.126
Udskudt skat00000
Hensættelse3723042043
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter16.89458.91032.0413.2803.139
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat008.2651.095374
Varekreditorer46.37816.0995.3152.5812.124
Anden gæld8.5138.3655.7804.0812.181
Kortfristet gæld i alt71.78583.37451.40111.0377.818
Passiver i alt64.12691.593142.79322.76715.987

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte7468402529
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

JABS DENMARK A/S

CVR-nr 13833583

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

JABS DENMARK A/S

CVR-nr: 13833583

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

JABS DENMARK A/S

CVR-nr: 13833583

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger