Proff
Proff
Annonce
Annonce

Iversen Byg & Anlæg A/S

CVR-nr30835689
AdresseSkovløbervej 18, 8600 Silkeborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste12.25215.4137.9507.3989.429
Personaleomkostninger-7.389-5.928-5.443-5.897-5.939
Afskrivninger-1.782-1.440-1.413-974-753
Kapacitetsomkostninger00-7-60
Primært resultat3.0808.0451.0865222.736
Finansielle indtægter43511-100
Finansielle udgifter-328-184-197-238-145
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-12251-1660
Finansielle poster netto-407-128-202-243-145
Ordinært resultat2.6737.9178842792.591
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.6737.9178842792.591
Skat af årets resultat-736-1.643-18828-646
Årets resultat1.9376.2746953071.944

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1.5060000
Andre anlæg og driftsmidler6.5795.4386.7435.7363.451
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt8.0855.4386.7435.7363.451
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver44444
Finansielle anlægsaktiver i alt44444
Anlægsaktiver i alt8.0895.4426.7465.7403.455
Varebeholdninger115110160160110
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser26.17919.93811.87910.7355.885
Tilgodehavender hos nærtstående parter3.6675.1982400
Andre tilgodehavender1.2133094111.4801.095
Værdipapirer117500
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt31.28525.65312.65712.4487.362
Status balance39.37431.09619.40318.18810.817
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat10.9549.0174.7424.0473.740
Udbytte02.000000
Øvrige reserver834149149149149
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel12.28811.6655.3914.6954.389
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt12.28811.6655.3914.6954.389
Udskudt skat00000
Hensættelse365218347171199
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker2.5812.3002.8092.259788
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld5960000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.1772.3002.8092.259788
Kortfristet gæld til nærtstående parter9.047452361.38990
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker2.6924.5291.7851.2041.623
Selskabsskat01.772120584
Varekreditorer8.3288.0785.1664.1782.487
Anden gæld3.4782.4893.6584.290659
Kortfristet gæld i alt23.54416.91310.85711.0625.443
Passiver i alt39.37431.09619.40318.18810.817

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte109910-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Iversen Byg & Anlæg A/S

CVR-nr 30835689

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

Iversen Byg & Anlæg A/S

CVR-nr: 30835689

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Iversen Byg & Anlæg A/S

CVR-nr: 30835689

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger