Proff
Proff
Annonce
Annonce

Ivarsbo Holding ApS

CVR-nr40132368
AdresseStrandgade 14 3 tv, 1401 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

07.01.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste0000
Personaleomkostninger0000
Afskrivninger0000
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat0000
Finansielle indtægter121479350
Finansielle udgifter-856-19-30
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto7006001.5000
Finansielle poster netto-346282.4320
Ordinært resultat-346282.4320
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat-346282.4320
Skat af årets resultat-7-9-2050
Årets resultat-426192.2270

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler0000
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt0000
Kapitalandele753.0612.42450
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt753.0612.42450
Anlægsaktiver i alt753.0612.42450
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0000
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000
Andre tilgodehavender2231230
Værdipapirer2.011000
Likvide midler4696002913
Omsætningsaktiver i alt2.7036122933
Status balance2.7783.6732.71753
Selskabskapital50505050
Overført resultat2.5042.8462.2270
Udbytte0000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.5542.8962.27750
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt2.5542.8962.27750
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld3000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt3000
Kortfristet gæld til nærtstående parter2226723010
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat001360
Varekreditorer0000
Anden gæld010633
Kortfristet gæld i alt2227774413
Passiver i alt2.7783.6732.71753

ANDET

2022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte111-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Ivarsbo Holding ApS

CVR-nr 40132368

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 07.01.2019 (PDF)

Periode: 07.01.2019 - 31.12.2019

Kreditrapport

Ivarsbo Holding ApS

CVR-nr: 40132368

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Ivarsbo Holding ApS

CVR-nr: 40132368

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger