Proff
Proff
Annonce
Annonce

Ivarsbo Holding ApS

CVR-nr40132368
AdresseStrandgade 14 3 tv, 1401 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

07.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste00000
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat00000
Finansielle indtægter772121479350
Finansielle udgifter-15-856-19-30
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.1007006001.5000
Finansielle poster netto1.858-346282.4320
Ordinært resultat1.858-346282.4320
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.858-346282.4320
Skat af årets resultat-8-7-9-2050
Årets resultat1.850-426192.2270

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele75753.0612.42450
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt75753.0612.42450
Anlægsaktiver i alt75753.0612.42450
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender982231230
Værdipapirer2.9932.011000
Likvide midler6484696002913
Omsætningsaktiver i alt3.7392.7036122933
Status balance3.8142.7783.6732.71753
Selskabskapital5050505050
Overført resultat3.2542.5042.8462.2270
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.3042.5542.8962.27750
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.3042.5542.8962.27750
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld03000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt03000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1572226723010
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat0001360
Varekreditorer00000
Anden gæld353010633
Kortfristet gæld i alt5092227774413
Passiver i alt3.8142.7783.6732.71753

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1111-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Ivarsbo Holding ApS

CVR-nr 40132368

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 07.01.2019 (PDF)

Periode: 07.01.2019 - 31.12.2019

Kreditrapport

Ivarsbo Holding ApS

CVR-nr: 40132368

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Ivarsbo Holding ApS

CVR-nr: 40132368

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger