Proff
Proff
Annonce

IQVIA SOLUTIONS DENMARK A/S

CVR-nr26748941
AdresseBlegdamsvej 104 C, 2100 København Ø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste104.85699.61967.62123.01024.472
Personaleomkostninger-46.635-42.679-36.750-19.836-18.267
Afskrivninger-4.686-3.781-3.161-28-6
Kapacitetsomkostninger0061400
Primært resultat53.53553.15828.3243.1456.198
Finansielle indtægter9.6926.0112.577411500
Finansielle udgifter-6.918-1.697-172-1.047-35
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto2.7754.3142.405-636465
Ordinært resultat56.30957.47330.7292.5096.663
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat56.30957.47330.7292.5096.663
Skat af årets resultat-12.308-12.112-642-204-1.232
Årets resultat44.00245.36130.0872.3065.431

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver12.69011.1248.36200
Immaterielle anlægsaktiver i alt12.69011.1248.36200
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler2953262162530
Øvrige materielle anlægsaktiver5.4754.2665.55600
Materielle anlægsaktiver i alt5.7704.5925.7722530
Kapitalandele23.04223.042000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver90073871900
Finansielle anlægsaktiver i alt23.94223.78071900
Anlægsaktiver i alt42.40239.49514.8532530
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser24.18238.57833.55111.4165.837
Tilgodehavender hos nærtstående parter66.022101.85940.82444.16543.039
Andre tilgodehavender1870000
Værdipapirer00000
Likvide midler26.15517.68058.50515.87619.257
Omsætningsaktiver i alt118.626160.201133.27971.52968.184
Status balance161.029199.696148.13271.78268.184
Selskabskapital506506506502502
Overført resultat5.43512.65569.4498.5765.604
Udbytte50.000100.000000
Øvrige reserver9.8988.6766.52200
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel65.839121.83876.4779.0786.106
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt65.839121.83876.4779.0786.106
Udskudt skat00000
Hensættelse13.66913.3121.87633-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld3.7334.0425.3980571
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.7334.0425.3980571
Kortfristet gæld til nærtstående parter31.2948.1558.68239.95450.587
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat2945.5077.4864.5040
Varekreditorer32.96039.67338.81410.9225.132
Anden gæld13.2407.1699.4007.2915.788
Kortfristet gæld i alt77.78760.50464.38162.67161.507
Passiver i alt161.029199.696148.13271.78268.184

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte4540352120
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

IQVIA SOLUTIONS DENMARK A/S

CVR-nr 26748941

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

IQVIA SOLUTIONS DENMARK A/S

CVR-nr: 26748941

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

IQVIA SOLUTIONS DENMARK A/S

CVR-nr: 26748941

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger