Proff
Proff

Intersped ApS

CVR-nr13833591CVRP-nr1000633274
AdresseÅdalen 9, 6600 Vejen

Intersped ApS tilbyder gennem vort eget nationale system og i samarbejde med velorganiserede udenlandske systemer garanteret sikker og hurtig transportafvikling til rimelige priser. Udover express service tilbyder vi ligeledes kurerkørsel, distribution, generel spedition og logistik, lagerforretning og picking/packing. Tre begreber har altid været centrale i Intersped ApS: personlighed, pålidelighed og præcision. Vi mener, at vore kunder har krav på den service, man som kunde bør kunne forvente af sin transportør.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.2833.3022.4622.3463.047
Personaleomkostninger-1.601-1.594-1.421-1.379-1.447
Afskrivninger-53-52-52-150-180
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.6291.6569898171.420
Finansielle indtægter522458056
Finansielle udgifter0-176-17-14-2
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto52-15241-1454
Ordinært resultat1.6801.5041.0298031.474
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.6801.5041.0298031.474
Skat af årets resultat-370-332-228-177-324
Årets resultat1.3101.1728016261.150

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger000090
Andre anlæg og driftsmidler241294172224285
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt241294172224374
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver130130130130130
Finansielle anlægsaktiver i alt130130130130130
Anlægsaktiver i alt371424302354504
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser853574510416587
Tilgodehavender hos nærtstående parter003335
Andre tilgodehavender259426130139209
Værdipapirer3049291.064541541
Likvide midler4.4421.9842.4902.4492.959
Omsætningsaktiver i alt5.8583.9144.1963.5784.300
Status balance6.2294.3384.4983.9324.804
Selskabskapital200200200200200
Overført resultat3.9853.3753.2032.8013.175
Udbytte7001.0004000600
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.8853.5753.8033.0013.975
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4.8853.5753.8033.0013.975
Udskudt skat00000
Hensættelse2223121524
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000044
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt000044
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat80000
Varekreditorer1.038505433461454
Anden gæld277235250454307
Kortfristet gæld i alt1.323740683915761
Passiver i alt6.2294.3384.4983.9324.804

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte22222
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Intersped ApS

CVR-nr 13833591

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Intersped ApS

CVR-nr: 13833591

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-6981754

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:30
Tirsdag
8:00 - 16:30
Onsdag
8:00 - 16:30
Torsdag
8:00 - 16:30
Fredag
8:00 - 16:30

Kreditrapport

Intersped ApS

CVR-nr: 13833591

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger