Proff
Proff
Annonce
Annonce

INSTALLATIONSFIRMAET L.H. OLESEN A/S

CVR-nr10288037
AdresseEgeskovvej 72, 7000 Fredericia

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.3302.4302.2472.5102.754
Personaleomkostninger-2.073-2.249-1.969-2.324-2.526
Afskrivninger-30-60-72-77-98
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat227121206109131
Finansielle indtægter02231
Finansielle udgifter-3-8-14-25-43
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-3-6-13-22-42
Ordinært resultat2251161948789
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2251161948789
Skat af årets resultat-49-39-61-21-20
Årets resultat176771326668

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler74104164235313
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt74104164235313
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt74104164235313
Varebeholdninger515643650745798
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser571888473837725
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender0005273
Værdipapirer00000
Likvide midler4811006202853
Omsætningsaktiver i alt1.5671.6321.7431.6621.649
Status balance1.6421.7361.9071.8971.962
Selskabskapital750750750750750
Overført resultat000-132-198
Udbytte17677000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel926827750618552
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt926827750618552
Udskudt skat00000
Hensættelse----0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000840
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt000840
Kortfristet gæld til nærtstående parter39012312242
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker000117474
Selskabsskat4939900
Varekreditorer188176138347179
Anden gæld0694887609715
Kortfristet gæld i alt7169091.1561.1951.410
Passiver i alt1.6421.7361.9071.8971.962

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte67667

Hent gratis årsrapporter

INSTALLATIONSFIRMAET L.H. OLESEN A/S

CVR-nr 10288037

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

INSTALLATIONSFIRMAET L.H. OLESEN A/S

CVR-nr: 10288037

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

INSTALLATIONSFIRMAET L.H. OLESEN A/S

CVR-nr: 10288037

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger