Proff
Proff
Annonce
Annonce

INSTALLATIONSFIRMAET L.H. OLESEN A/S

CVR-nr10288037
AdresseEgeskovvej 72, 7000 Fredericia

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

2.330

2.430

2.247

2.510

2.754

Personaleomkostninger

-2.073

-2.249

-1.969

-2.324

-2.526

Afskrivninger

-30

-60

-72

-77

-98

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

227

121

206

109

131

Finansielle indtægter

0

2

2

3

1

Finansielle udgifter

-3

-8

-14

-25

-43

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-3

-6

-13

-22

-42

Ordinært resultat

225

116

194

87

89

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

225

116

194

87

89

Skat af årets resultat

-49

-39

-61

-21

-20

Årets resultat

176

77

132

66

68

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

74

104

164

235

313

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

74

104

164

235

313

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

74

104

164

235

313

Varebeholdninger

515

643

650

745

798

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

571

888

473

837

725

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

0

0

0

52

73

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

481

100

620

28

53

Omsætningsaktiver i alt

1.567

1.632

1.743

1.662

1.649

Status balance

1.642

1.736

1.907

1.897

1.962

Selskabskapital

750

750

750

750

750

Overført resultat

0

0

0

-132

-198

Udbytte

176

77

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

926

827

750

618

552

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

926

827

750

618

552

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse----

0

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

84

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

84

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

39

0

123

122

42

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

117

474

Selskabsskat

49

39

9

0

0

Varekreditorer

188

176

138

347

179

Anden gæld

0

694

887

609

715

Kortfristet gæld i alt

716

909

1.156

1.195

1.410

Passiver i alt

1.642

1.736

1.907

1.897

1.962

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

6

7

6

6

7

Hent gratis årsrapporter

INSTALLATIONSFIRMAET L.H. OLESEN A/S

CVR-nr 10288037

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

INSTALLATIONSFIRMAET L.H. OLESEN A/S

CVR-nr: 10288037

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

INSTALLATIONSFIRMAET L.H. OLESEN A/S

CVR-nr: 10288037

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger