Proff
Proff
Annonce

Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S

CVR-nr42543799
AdresseAgro Food Park 26 1, 8200 Aarhus N

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

14.07.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning52.30619.803
Vareforbrug24.37713.454
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste28.8546.761
Personaleomkostninger-26.875-6.636
Afskrivninger00
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat1.979126
Finansielle indtægter100
Finansielle udgifter-523-50
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto-513-50
Ordinært resultat1.46676
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat1.46676
Skat af årets resultat00
Årets resultat1.46676

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger00
Andre anlæg og driftsmidler00
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt00
Kapitalandele00
Langfristede tilgodehavender1.277856
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt1.277856
Anlægsaktiver i alt1.277856
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3.7442.506
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender21.79924.909
Værdipapirer00
Likvide midler4.389473
Omsætningsaktiver i alt30.19427.889
Status balance31.47128.745
Selskabskapital400400
Overført resultat1.54176
Udbytte00
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.941476
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt1.941476
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld05.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)17.5000
Langfristet gæld i alt17.5005.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat00
Varekreditorer6.73010.621
Anden gæld5.29912.648
Kortfristet gæld i alt12.02923.269
Passiver i alt31.47128.745

ANDET

2022-122021-12
Antal ansatte4138
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S

CVR-nr 42543799

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 14.07.2021 (PDF)

Periode: 14.07.2021 - 31.12.2021

Kreditrapport

Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S

CVR-nr: 42543799

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S

CVR-nr: 42543799

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger