Proff
Proff
Annonce

Init Denmark A/S

CVR-nr19256707
AdresseGladsaxevej 382, 2860 Søborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-092020-092019-09
Startdato

01.01.2023

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste154.218149.160100.74489.60480.079
Personaleomkostninger-114.179-102.795-66.640-65.620-60.430
Afskrivninger-7.222-1.446-479-1.708-1.706
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat32.81744.91933.62522.27617.943
Finansielle indtægter970110
Finansielle udgifter-14.524-1.879-116-113-64
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-2.3731.178000
Finansielle poster netto-16.799-700-116-112-63
Ordinært resultat16.01844.21933.50922.16517.879
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat16.01844.21933.50922.16517.879
Skat af årets resultat-4.735-9.789-7.379-5.125-4.197
Årets resultat11.28234.43026.13017.04013.682

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill71.8712.734004.512
Øvrige immaterielle anlægsaktiver5.6970000
Immaterielle anlægsaktiver i alt77.5682.734004.512
Grunde og bygninger2.34553418900
Andre anlæg og driftsmidler3.8741.6073988551.138
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt6.2192.1425878551.138
Kapitalandele242.199200.015555
Langfristede tilgodehavender1.00230492133174
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.457850692686796
Finansielle anlægsaktiver i alt244.658201.169789824975
Anlægsaktiver i alt328.445206.0441.3761.6796.625
Varebeholdninger474713458395889
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser85.66848.87429.62931.54733.080
Tilgodehavender hos nærtstående parter9100000
Andre tilgodehavender4.2043504544312.842
Værdipapirer00000
Likvide midler4.39826.4967.97311.5678.250
Omsætningsaktiver i alt97.27377.21366.41746.39145.480
Status balance425.717283.25867.79348.07052.106
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat175.90646.5616.8666.8666.866
Udbytte10.00021.00026.13017.04013.682
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel186.90668.56133.99624.90621.548
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt186.90668.56133.99624.90621.548
Udskudt skat00000
Hensættelse8.2644.0132.2743.1862.292
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker154.229155.787000
Langfristet gæld til nærtstående parter014.200000
Anden langfristet gæld6.892000646
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt161.121169.98700646
Kortfristet gæld til nærtstående parter31.6740000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker034311427
Selskabsskat07.1827.4504522.836
Varekreditorer13.7329.3152.8243.4113.014
Anden gæld24.02124.16621.21716.10121.741
Kortfristet gæld i alt69.42740.69631.52219.97827.619
Passiver i alt425.717283.25867.79348.07052.106

ANDET

2023-122022-122021-092020-092019-09
Antal ansatte156118959589
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Init Denmark A/S

CVR-nr 19256707

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 31.12.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

Init Denmark A/S

CVR-nr: 19256707

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Init Denmark A/S

CVR-nr: 19256707

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger