Proff
Proff
Annonce
Annonce

Init Denmark A/S

CVR-nr19256707
AdresseGladsaxevej 382 3, 2860 Søborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-092020-092019-092018-09
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

01.10.2017

Sluttdato

31.12.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

30.09.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste149.160100.74489.60480.07979.177
Personaleomkostninger-102.795-66.640-65.620-60.430-61.559
Afskrivninger-1.446-479-1.708-1.706-2.410
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat44.91933.62522.27617.94315.208
Finansielle indtægter01100
Finansielle udgifter-1.879-116-113-64-121
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.1780000
Finansielle poster netto-700-116-112-63-121
Ordinært resultat44.21933.50922.16517.87915.087
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat44.21933.50922.16517.87915.087
Skat af årets resultat-9.789-7.379-5.125-4.197-3.856
Årets resultat34.43026.13017.04013.68211.231

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill2.734004.5125.640
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt2.734004.5125.640
Grunde og bygninger534189000
Andre anlæg og driftsmidler1.6073988551.1381.218
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2.1425878551.1381.218
Kapitalandele200.0155555
Langfristede tilgodehavender3049213317444
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver850692686796760
Finansielle anlægsaktiver i alt201.169789824975809
Anlægsaktiver i alt206.0441.3761.6796.6257.667
Varebeholdninger7134583958891.417
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser48.87429.62931.54733.08024.761
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender3504544312.8422.816
Værdipapirer00000
Likvide midler26.4967.97311.5678.25011.127
Omsætningsaktiver i alt77.21366.41746.39145.48040.611
Status balance283.25867.79348.07052.10648.278
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat46.5616.8666.8666.8666.866
Udbytte21.00026.13017.04013.68211.231
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel68.56133.99624.90621.54819.097
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt68.56133.99624.90621.54819.097
Udskudt skat00000
Hensættelse4.0132.2743.1862.2921.794
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker155.7870000
Langfristet gæld til nærtstående parter14.2000000
Anden langfristet gæld0006460
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt169.987006460
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker343114270
Selskabsskat7.1827.4504522.8362.180
Varekreditorer9.3152.8243.4113.0142.729
Anden gæld24.16621.21716.10121.74122.476
Kortfristet gæld i alt40.69631.52219.97827.61927.386
Passiver i alt283.25867.79348.07052.10648.278

ANDET

2022-122021-092020-092019-092018-09
Antal ansatte11895958984
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Init Denmark A/S

CVR-nr 19256707

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 31.12.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

Init Denmark A/S

CVR-nr: 19256707

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Init Denmark A/S

CVR-nr: 19256707

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger