Proff
Proff
Annonce
Annonce

Infinco A/S

CVR-nr38557742
AdresseHovedvejen 1, 2600 Glostrup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste81.199130.41176.06852.39340.081
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-829-184000
Primært resultat80.370130.22777.06852.39340.081
Finansielle indtægter42401.01800
Finansielle udgifter-146-448-180-40
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto277-4481.0000-40
Ordinært resultat80.648129.77977.06852.39340.041
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat80.648129.77977.06852.39340.041
Skat af årets resultat-17.745-28.576-16.955-11.534-8.809
Årets resultat62.902101.20260.11340.85931.232

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00300
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00300
Anlægsaktiver i alt00300
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser17.90819.85055.12942.56140.213
Tilgodehavender hos nærtstående parter68.5600013.3138.777
Andre tilgodehavender0359002
Værdipapirer00000
Likvide midler017290600
Omsætningsaktiver i alt86.46820.38156.34255.87348.992
Status balance86.46820.38156.34555.87348.992
Selskabskapital510510510500500
Overført resultat19.25411.65142.44952.53211.673
Udbytte55.30000028.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel75.06412.16142.95953.03240.173
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt75.06412.16142.95953.03240.173
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter5670000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat7.1291.7361.9392.8308.809
Varekreditorer14542.437010
Anden gæld3.6946.4309.010120
Kortfristet gæld i alt11.4058.22013.3862.8428.819
Passiver i alt86.46820.38156.34555.87348.992

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte----0

Hent gratis årsrapporter

Infinco A/S

CVR-nr 38557742

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Infinco A/S

CVR-nr: 38557742

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Infinco A/S

CVR-nr: 38557742

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger