Proff
Proff
Annonce

IMPACT A/S

CVR-nr25858832
AdresseSøren Frichs Vej 44 D, 8230 Åbyhøj

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste155.212143.972111.057107.08486.409
Personaleomkostninger-144.596-128.379-106.465-94.193-77.317
Afskrivninger-2.787-1.487-1.357-1.911-1.402
Kapacitetsomkostninger0-17-7200
Primært resultat7.82914.0893.16310.9807.690
Finansielle indtægter38996611020
Finansielle udgifter-507-276-347-75-39
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-469-177-28134-19
Ordinært resultat7.36013.9122.88211.0147.672
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat7.36013.9122.88211.0147.672
Skat af årets resultat-1.658-3.086-746-2.506-1.739
Årets resultat5.70210.8262.1368.5085.933

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver5.9802.454216348705
Immaterielle anlægsaktiver i alt5.9802.454216348705
Grunde og bygninger1.4534242354101.130
Andre anlæg og driftsmidler3.3072.7941.7652.0522.251
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt4.7603.2182.0002.4633.381
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver2.0301.1061.0931.5011.491
Finansielle anlægsaktiver i alt2.0301.1061.0931.5011.491
Anlægsaktiver i alt12.7706.7783.3094.3125.577
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser54.12247.62437.94241.61926.437
Tilgodehavender hos nærtstående parter4.2682.1971569162.018
Andre tilgodehavender1.6961.5525411.296248
Værdipapirer00000
Likvide midler2351876451.350560
Omsætningsaktiver i alt63.34954.68942.13747.95931.853
Status balance76.11961.46745.44652.27137.430
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat11.47018.5699.30920.17311.665
Udbytte00004.000
Øvrige reserver4.3661.565000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel16.33620.6349.80920.67316.165
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt16.33620.6349.80920.67316.165
Udskudt skat00000
Hensættelse1.040785190295264
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld9.4559.2849.1773.3600
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt9.4559.2849.1773.3600
Kortfristet gæld til nærtstående parter4.2287743.4683.9572.345
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker18.6936.364000
Selskabsskat008502.4760
Varekreditorer8.8316.1754.5687.2835.400
Anden gæld17.53617.45117.38414.22713.256
Kortfristet gæld i alt49.28830.76426.27027.94421.001
Passiver i alt76.11961.46745.44652.27137.430

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte209180164141122
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

IMPACT A/S

CVR-nr 25858832

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

IMPACT A/S

CVR-nr: 25858832

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

IMPACT A/S

CVR-nr: 25858832

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger