Proff
Proff
Annonce

IM DURUP A/S

CVR-nr15074892
AdresseVindevej 13 A, 7800 Skive

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-072022-072021-072020-072019-07
Startdato

01.08.2022

01.08.2021

01.08.2020

01.08.2019

01.08.2018

Sluttdato

31.07.2023

31.07.2022

31.07.2021

31.07.2020

31.07.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-072022-072021-072020-072019-07
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-86-107-00
Personaleomkostninger-86-86-86-86-88
Afskrivninger-19-74000
Kapacitetsomkostninger00-265-239-230
Primært resultat-191-268-265-239-230
Finansielle indtægter3374931.656455334
Finansielle udgifter-809-1.416-3-191-3
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-472-9231.653264331
Ordinært resultat-663-1.1911.38725101
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-663-1.1911.38725101
Skat af årets resultat146262-305-6-22
Årets resultat-517-9291.0821979

BALANCEREGNSKAB

2023-072022-072021-072020-072019-07
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler01993167242
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt01993167242
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt01993167242
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender52035405823
Værdipapirer13.46814.17015.86213.5488.223
Likvide midler3484202561.2946.664
Omsætningsaktiver i alt14.33614.94416.11814.90014.910
Status balance14.33614.96216.21115.06715.152
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat13.68314.31815.36114.39214.483
Udbytte118114113111108
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel14.30014.93215.97415.00215.091
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt14.30014.93215.97415.00215.091
Udskudt skat00000
Hensættelse-071929
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat0019100
Varekreditorer2726000
Anden gæld84394632
Kortfristet gæld i alt35302304632
Passiver i alt14.33614.96216.21115.06715.152

ANDET

2023-072022-072021-072020-072019-07
Antal ansatte11111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

IM DURUP A/S

CVR-nr 15074892

Årsrapport 01.08.2022 (PDF)

Periode: 01.08.2022 - 31.07.2023

Årsrapport 01.08.2021 (PDF)

Periode: 01.08.2021 - 31.07.2022

Årsrapport 01.08.2020 (PDF)

Periode: 01.08.2020 - 31.07.2021

Årsrapport 01.08.2019 (PDF)

Periode: 01.08.2019 - 31.07.2020

Årsrapport 01.08.2018 (PDF)

Periode: 01.08.2018 - 31.07.2019

Årsrapport 01.08.2017 (PDF)

Periode: 01.08.2017 - 31.07.2018

Kreditrapport

IM DURUP A/S

CVR-nr: 15074892

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

IM DURUP A/S

CVR-nr: 15074892

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger