Proff
Proff
Annonce
Annonce

Ida Jakobsen Holding ApS

CVR-nr39383721
AdresseLadegårdsvej 2 st, 7100 Vejle

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning---00
Vareforbrug049635762
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-482.0901.115-57-62
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-48-49-63-57-62
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-3-12-100
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto6242.1391.177189705
Finansielle poster netto6212.1271.176189705
Ordinært resultat5732.0781.113132643
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat5732.0781.113132643
Skat af årets resultat1113141318
Årets resultat5842.0921.127145661

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele18.15317.52915.39114.21214.324
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt18.15317.52915.39114.21214.324
Anlægsaktiver i alt18.15317.52915.39114.21214.324
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter12.1972.2952.2341.0905.520
Andre tilgodehavender07241319
Værdipapirer00000
Likvide midler911.1481181830
Omsætningsaktiver i alt12.2883.4502.3761.2865.540
Status balance30.44120.97917.76715.49819.864
Selskabskapital5050505050
Overført resultat6.4156.4557.1286.5316.295
Udbytte00000
Øvrige reserver11.75911.1358.3707.8417.931
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel18.22517.64015.54914.42114.277
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt18.22517.64015.54914.42114.277
Udskudt skat00000
Hensættelse---00
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter3.3783.3392.2181.0775.584
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat8.8380000
Varekreditorer00000
Anden gæld00003
Kortfristet gæld i alt12.2163.3392.2181.0775.587
Passiver i alt30.44120.97917.76715.49819.864

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte---00
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Ida Jakobsen Holding ApS

CVR-nr 39383721

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

Ida Jakobsen Holding ApS

CVR-nr: 39383721

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Ida Jakobsen Holding ApS

CVR-nr: 39383721

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger