Proff
Proff
Annonce
Annonce

ID HAIR COMPANY A/S

CVR-nr15233982
AdresseLægårdsvej 28, 8520 Lystrup

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste33.51034.85538.35647.60846.539
Personaleomkostninger-20.357-19.293-19.857-21.472-20.218
Afskrivninger-604-1.374-2.01200
Kapacitetsomkostninger00-115-37.716-36.903
Primært resultat12.54914.18816.3719.8929.636
Finansielle indtægter1.1549094196141.090
Finansielle udgifter-4.331-351-1.700-3.205-2.673
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-1.889-6.420-5.222-685-205
Finansielle poster netto-5.066-5.862-6.502-3.275-1.788
Ordinært resultat7.4838.3269.8696.6177.848
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat7.4838.3269.8696.6177.848
Skat af årets resultat-2.981-3.120-2.693-1.627-1.497
Årets resultat4.5025.2067.1764.9906.351

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger22.07122.48822.90423.32123.738
Andre anlæg og driftsmidler2463831.4223.2075.548
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt22.31722.87124.32726.52829.286
Kapitalandele11.60513.24112.2787.9128.719
Langfristede tilgodehavender6180661.7625.623
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt12.22313.24112.3459.67514.342
Anlægsaktiver i alt34.54036.11236.67136.20243.628
Varebeholdninger34.06926.26525.74425.67331.723
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser10.95316.7689.57616.25115.418
Tilgodehavender hos nærtstående parter9568791.5002.0995.178
Andre tilgodehavender618521445977607
Værdipapirer00000
Likvide midler7130265161153
Omsætningsaktiver i alt46.60345.00337.59045.16153.078
Status balance81.14281.11574.26181.36396.705
Selskabskapital500500500500629
Overført resultat46.80044.59142.39433.93967.923
Udbytte1.5002.800000
Øvrige reserver0009121.719
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel48.80047.89142.89435.35170.270
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt48.80047.89142.89435.35170.270
Udskudt skat00000
Hensættelse5.4709809401.026602
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter7.1257.5798.1668.4159.315
Langfristet gæld til banker000823823
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld01.17307140
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00021.0000
Langfristet gæld i alt7.1258.75210.02530.95210.138
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.5987.2687.48000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter46857355800
Kortfristet gæld til banker7.0624.5771.9387.0554.192
Selskabsskat2.8063.0802.769149466
Varekreditorer2.7822.9862.9852.3416.278
Anden gæld3465.0084.673883719
Kortfristet gæld i alt19.74723.49220.40214.03415.695
Passiver i alt81.14281.11574.26181.36396.705

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte3738384341
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ID HAIR COMPANY A/S

CVR-nr 15233982

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ID HAIR COMPANY A/S

CVR-nr: 15233982

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ID HAIR COMPANY A/S

CVR-nr: 15233982

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger