Proff
Proff
Annonce

ID HAIR COMPANY A/S

CVR-nr15233982
AdresseLægårdsvej 28, 8520 Lystrup

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste37.32933.51034.85538.35647.608
Personaleomkostninger-19.920-20.357-19.293-19.857-21.472
Afskrivninger-633-604-1.374-2.0120
Kapacitetsomkostninger000-115-37.716
Primært resultat16.77612.54914.18816.3719.892
Finansielle indtægter1.2561.154909419614
Finansielle udgifter-1.394-4.331-351-1.700-3.205
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-843-1.889-6.420-5.222-685
Finansielle poster netto-980-5.066-5.862-6.502-3.275
Ordinært resultat15.7967.4838.3269.8696.617
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat15.7967.4838.3269.8696.617
Skat af årets resultat-3.731-2.981-3.120-2.693-1.627
Årets resultat12.0654.5025.2067.1764.990

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger21.65422.07122.48822.90423.321
Andre anlæg og driftsmidler1712463831.4223.207
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt21.82622.31722.87124.32726.528
Kapitalandele10.63911.60513.24112.2787.912
Langfristede tilgodehavender2806180661.762
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt10.91912.22313.24112.3459.675
Anlægsaktiver i alt32.74534.54036.11236.67136.202
Varebeholdninger31.42134.06926.26525.74425.673
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser14.10710.95316.7689.57616.251
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.2409568791.5002.099
Andre tilgodehavender883618521445977
Værdipapirer00000
Likvide midler3.3587130265161
Omsætningsaktiver i alt51.00846.60345.00337.59045.161
Status balance83.75381.14281.11574.26181.363
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat53.01946.80044.59142.39433.939
Udbytte6.0001.5002.80000
Øvrige reserver0000912
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel59.51948.80047.89142.89435.351
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt59.51948.80047.89142.89435.351
Udskudt skat00000
Hensættelse1.5865.4709809401.026
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter6.7037.1257.5798.1668.415
Langfristet gæld til banker0000823
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld001.1730714
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000021.000
Langfristet gæld i alt6.7037.1258.75210.02530.952
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.7512.5987.2687.4800
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter04685735580
Kortfristet gæld til banker07.0624.5771.9387.055
Selskabsskat3.5822.8063.0802.769149
Varekreditorer6.5712.7822.9862.9852.341
Anden gæld3.0393465.0084.673883
Kortfristet gæld i alt15.94419.74723.49220.40214.034
Passiver i alt83.75381.14281.11574.26181.363

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte3637383843
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ID HAIR COMPANY A/S

CVR-nr 15233982

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ID HAIR COMPANY A/S

CVR-nr: 15233982

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ID HAIR COMPANY A/S

CVR-nr: 15233982

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger