Proff
Proff
Annonce
Annonce

HVM A/S

CVR-nr16314587
AdresseDrejervej 1, 7451 Sunds

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste23.43420.42716.62517.72519.186
Personaleomkostninger-19.869-14.563-13.530-14.703-16.343
Afskrivninger-413-734-1.171-1.423-1.286
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat3.1525.1301.9241.5991.557
Finansielle indtægter1811037
Finansielle udgifter-133-124-113-289-255
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto144109110207135
Finansielle poster netto29-137-79-113
Ordinært resultat3.1815.1171.9311.5201.443
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.1815.1171.9311.5201.443
Skat af årets resultat-704-1.127-431-342-322
Årets resultat2.4773.9901.5001.1781.122

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler2894998091.1502.571
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2894998091.1502.571
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt2894998091.1502.571
Varebeholdninger8.1147.1106.4896.6615.915
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.8895.2872.9823.4623.648
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.8283.2991.8856142.038
Andre tilgodehavender370398377350273
Værdipapirer00000
Likvide midler44448
Omsætningsaktiver i alt16.43416.17411.80111.26512.207
Status balance16.72316.67212.61012.41514.778
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat4.6734.1963.7063.7063.678
Udbytte2.0003.5001.5001.1501.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel7.6738.6966.2065.8565.678
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt7.6738.6966.2065.8565.678
Udskudt skat00000
Hensættelse20----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0000515
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0000515
Kortfristet gæld til nærtstående parter3.0732.1941.8751.6652.756
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0000234
Selskabsskat6561.147459419571
Varekreditorer1.7532.1121.2091.2651.122
Anden gæld3.5482.5232.8623.2103.902
Kortfristet gæld i alt9.0307.9766.4046.5608.585
Passiver i alt16.72316.67212.61012.41514.778

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte4235344139
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

HVM A/S

CVR-nr 16314587

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

HVM A/S

CVR-nr: 16314587

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

HVM A/S

CVR-nr: 16314587

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger