Proff
Proff
Annonce
Annonce

Huset med det grønne træ ApS

CVR-nr39684098
AdresseGammeltorv 20, 1457 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.9772.7501.3392.0761.977
Personaleomkostninger-2.518-2.093-1.790-1.932-1.894
Afskrivninger-97-97-94-93-93
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat361560-54451-10
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-34-16-5-8-31
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-34-16-5-8-31
Ordinært resultat327543-54943-41
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat327543-54943-41
Skat af årets resultat-76-120119-128
Årets resultat252423-43031-33

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill316379442505568
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt316379442505568
Grunde og bygninger4352606978
Andre anlæg og driftsmidler1237636485
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt5589123133163
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00700
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver209204200195191
Finansielle anlægsaktiver i alt209204207195191
Anlægsaktiver i alt580672771833921
Varebeholdninger1621312944
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser15916082237
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender125354190450
Værdipapirer00000
Likvide midler2.2712.0324431.183955
Omsætningsaktiver i alt2.5832.4346751.3421.240
Status balance3.1633.1061.4462.1752.161
Selskabskapital5050505050
Overført resultat129-9-432-2-33
Udbytte1140000
Øvrige reserver1.3251.3251.3251.3251.325
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.6181.3669431.3731.341
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.6181.3669431.3731.341
Udskudt skat00000
Hensættelse66830113127
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter403337402269
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat88240263
Varekreditorer18353735178180
Anden gæld804759429462441
Kortfristet gæld i alt1.4791.657503689693
Passiver i alt3.1633.1061.4462.1752.161

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte65574
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Huset med det grønne træ ApS

CVR-nr 39684098

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Huset med det grønne træ ApS

CVR-nr: 39684098

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Huset med det grønne træ ApS

CVR-nr: 39684098

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger